Europos Sąjunga

Europos profesinio mokymo plėtros centras („Cedefop“)

Europos profesinio mokymo plėtros centras („Cedefop“)

Apžvalga

 • Vaidmuo: „Cedefop“ teikia duomenis, kuriais grindžiama ES profesinio mokymo politika.
 • L. e. direktoriaus pareigas: Mara Brugia
 • Įsteigtas: 1975 m.
 • Darbuotojų skaičius: 98
 • Vieta: Salonikai (Graikija)
 • Interneto svetainė: Cedefop

Europos profesinio mokymo plėtros centras („Cedefop“) padeda rengti ir įgyvendinti ES profesinio mokymo politiką. Jis stebi darbo rinkos tendencijas ir padeda Europos Komisijai, ES šalims, darbdavių organizacijoms ir profesinėms sąjungoms pritaikyti mokymą prie darbo rinkos poreikių.

Veikla

„Cedefop“ yra ES organizacija, vienijanti politikos formuotojus, darbdavių organizacijas, profesines sąjungas, mokymo įstaigas, mokytojus, instruktorius ir bet kokio amžiaus besimokančius asmenis – visus, kam svarbūs profesinio mokymo klausimai.

Švietimo sistemos ir darbo rinkos sandūroje esantis centras veikia kaip forumas, suteikiantis suinteresuotosioms organizacijoms dalytis idėjomis ir diskutuoti, kaip būtų galima tobulinti profesinį mokymą Europoje. Jis dalijasi savo patirtimi su ES šalių politinėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais, kad padėtų jiems sudaryti daugiau mokymosi ir darbo galimybių.

Struktūra

„Cedefop“ yra trišalė agentūra. Jos valdančiąją tarybą sudaro:

 • nacionalinių vyriausybių atstovai,
 • darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai,
 • Europos Komisijos atstovai.

Direktorius yra atsakingas už bendrą vadovavimą agentūros darbui ir darbuotojams.

Kasdienį darbą atlieka darbo rinkos ir profesinio mokymo sričių ekspertai. Jiems padeda administracinį ir komunikacijos darbą dirbantys darbuotojai.

Veiklos būdai

Agentūra:

 • tiria, kaip socialinės, ekonominės ir demografinės tendencijos veikia užimtumą, darbo vietų pobūdį ir gebėjimų paklausą,
 • prognozuoja, kokių gebėjimų reikės ateityje, praneša politikos formuotojams apie gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktį ir taip padeda pritaikyti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių,
 • padeda naudoti ES priemones, pavyzdžiui, kvalifikacijų sistemas, suteikiančias galimybę palyginti skirtingose švietimo sistemose įgyjamas kvalifikacijas, pripažinti kvalifikacijas arba savišvietą,
 • apžvelgia mokymosi darbo vietoje modelius ir teikia ES vyriausybėms politinių rekomendacijų, kad padėtų mažinti nedarbą, mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir kitus darbo rinkos pusiausvyros sutrikimus.

„Cedefop“ bendradarbiauja su kitomis agentūromis:

Nauda

Savo darbu „Cedefop“:

 • padeda jaunimui pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką,
 • padeda mokyklos nebaigusiems asmenims grįžti į švietimo ir mokymo sistemą,
 • padeda bedarbiams arba ne visu pajėgumu dirbantiems suaugusiesiems grįžti mokytis ir keisti kvalifikaciją,
 • orientavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančius darbuotojus informuoja apie padėtį ES,
 • padeda ES piliečiams keisti šalis ir sistemas ir pasiekti, kad jų kvalifikacijos būtų pripažįstamos,
 • padeda ES šalims reformuoti pameistrystės sistemas,
 • padeda Europos, šalių ir regionų politikos formuotojams priimti patikima informacija grindžiamus sprendimus dėl profesinio mokymo.
Kontaktiniai duomenys

Europos profesinio mokymo plėtros centras(Cedefop)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top