Európai Unió

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

Áttekintés

 • Szerep: A Cedefop adatokat szolgáltat a szakoktatással és -képzéssel kapcsolatos uniós szakpolitika kialakításához.
 • Megbízott igazgató: Mara Brugia
 • Alapítás éve: 1975
 • Alkalmazottak száma: 98
 • Székhely: Szaloniki, Görögország
 • Honlap: Cedefop

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ az uniós szakképzési és szakoktatási politikák kidolgozásában és megvalósításában támogatja a EU szakpolitikai döntéshozóit. Figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci trendeket, valamint segíti az Európai Bizottságot, az EU-országokat, valamint a munkáltatói és a munkavállalói szervezeteket abban a törekvésükben, hogy a képzési kínálat mindenütt a lehető legjobban tükrözze a munkaerőpiacon jelentkező szükségleteket.

Milyen feladatokat lát el?

A Cedefop az EU szakképzésre szakosodott decentralizált szerve, amely közös fórumot kínál a szakpolitikai döntéshozóknak, a munkáltatói szervezeteknek és a szakszervezeteknek, az oktatási és képzési intézményeknek, a pedagógusoknak és a képzésszervezőknek, valamint a szakképzési programok különböző korosztályú résztvevőinek – magyarán szólva a szakképzésben érintett összes érdekelt félnek.

A Cedefop – azáltal, hogy a híd szerepét tölti be a tanulás és a munka világa között – ideális szellemi piactér, ahol az érdekelt szervezetek megoszthatják egymással elképzeléseiket és megvitathatják, hogyan lehet a legjobban előmozdítani a szakoktatás és szakképzés ügyét Európában. Az ügynökség az alkalmazásában álló szakemberek tudását megosztja a politikai döntéshozókkal, az ágazati szereplőkkel és az EU-országok illetékes hatóságaival, hogy így segítsen nekik új képzési és munkalehetőségek teremtésében.

Szervezeti felépítés

A Cedefop háromoldalú ügynökség. Az ügynökség irányító testületét képviselőkön keresztül a következő három csoport alkotja:

 • a tagállamok kormányai,
 • a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek,
 • az Európai Bizottság.

Az igazgató felelős az ügynökség munkájának és személyzeti állományának általános igazgatásáért.

A munkaerőpiac és a szakoktatás és -képzés terén tevékenykedő szakértők látják el az ügynökség alaptevékenységéhez tartozó mindennapi feladatokat. Munkájukat a szervezet adminisztrációval és kommunikációval foglalkozó munkatársai segítik.

Hogyan végzi munkáját?

Az ügynökség:

 • megvizsgálja, hogy a társadalmi-gazdasági és demográfiai tendenciák hogyan befolyásolják a foglalkoztatást, a kínált állások típusát és a készségek iránti keresletet;
 • segít a szakképzésnek a munkaerő-piaci szükségletekhez való hozzáigazításában azáltal, hogy előrejelzéseket készít a készségek iránti kereslet várható alakulásáról és figyelmezteti a szakpolitikai döntéshozókat, ha valahol strukturális munkaerőhiány lép fel;
 • támogatja az olyan EU-szintű eszközök, pl. képesítési keretrendszerek használatát, amelyek lehetővé teszik a különböző oktatási rendszerekben szerzett képesítések összehasonlítását és kölcsönös elismerését, illetve az informális tanulás keretében elsajátított ismeretek validálását;
 • felülvizsgálja a munkahelyi környezetben történő tanulás modelljeit és szakpolitikai tanácsokkal látja el az EU-országok kormányait, így segítve őket a munkanélküliség csökkentésében, a korai iskolaelhagyás visszaszorításában és más munkaerő-piaci egyensúlyhiányok megszüntetésében.

A Cedefop együttműködik az EU más ügynökségeivel is, így:

Kik látják hasznát tevékenységének?

Munkája révén a Cedefop:

 • segít a fiataloknak abban, hogy tanulmányaik elvégzését követően sikeresen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon;
 • segít az iskolából kimaradóknak abban, hogy visszaüljenek az iskolapadba, illetve megfelelő képzésben részesüljenek;
 • segít az állás nélküli vagy alulfoglalkoztatott felnőtteknek abban, hogy átképezzék magukat és új, piacképes szakmát tanuljanak;
 • tágítja a pályaorientációs tanácsadók látókörét, hiszen betekintést nyújt nekik az oktatásügyi és munkaerő-piaci viszonyokba az EU más országaiban;
 • segít az uniós polgároknak abban, hogy hazájukban szerzett képesítésükkel más tagországokban is tudjanak érvényesülni;
 • segíti az EU országait a tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszerének megreformálásában;
 • segít az európai, nemzeti és regionális szakpolitikai döntéshozóknak abban, hogy jól megalapozott döntéseket hozzanak a szakoktatás és -képzés terén.
Elérhetőségi adatok

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ(Cedefop)

Elérhetőségi adatok

Cím

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top