Euroopan Unioni

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Perustiedot

 • Tehtävä: Cedefop tarjoaa tietoa ammatillista koulutusta koskevan päätöksenteon tueksi EU:ssa
 • Vt. johtaja: Mara Brugia
 • Perustettu: 1975
 • Henkilöstömäärä: 98
 • Toimipaikka: Thessaloniki (Kreikka)
 • Verkkosivusto: Cedefop

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) tukee EU:n ammattikoulutuspolitiikan kehittämistä ja toteuttamista. Virasto seuraa työmarkkinoiden suuntauksia ja auttaa Euroopan komissiota, EU-maita, työnantajajärjestöjä ja ammattiliittoja sovittamaan koulutustarjontaa työmarkkinoiden tarpeisiin.

Tehtävät

Cedefop on EU-organisaatio, jonka toimintaan osallistuu päättäjiä, työnantajajärjestöjä ja ammattiliittoja, oppilaitoksia, opettajia ja kouluttajia sekä kaikenikäisiä oppijoita – kaikki ammatillisen koulutuksen kanssa tekemisissä olevat tahot.

Cedefop tarjoaa foorumin eri tahojen ajatustenvaihdolle ja keskustelulle ammatillisen koulutuksen kehittämisestä Euroopassa. Se tarjoaa asiantuntemustaan myös poliittisten järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten käyttöön auttaakseen niitä luomaan oppimis- ja työllistymismahdollisuuksia EU-maissa.

Rakenne

Cedefopin johtokuntaan kuuluu

 • kansallisia viranomaisia
 • työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen edustajia
 • Euroopan komission edustajia.

Johtaja vastaa yleis- ja henkilöstöhallinnosta.

Viraston päivittäisestä toiminnasta vastaavat työmarkkinoiden ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, jotka saavat tukea hallinto- ja viestintähenkilöstöiltä.

Toiminta

Cedefop

 • tutkii, kuinka sosioekonomiset ja väestönkehityksen suuntaukset vaikuttavat työllisyyteen, työn luonteeseen ja osaamiskysyntään.
 • auttaa ammatillisen koulutuksen tarjontaa vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin ennustamalla tulevia osaamistarpeita ja varoittamalla päättäjiä ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuudesta.
 • tukee EU:n laajuisten välineiden, kuten tutkintojen viitekehyksen käyttöä, jotka mahdollistavat eri koulutusjärjestelmistä saatujen pätevyyksien vertailun ja tunnustamisen sekä arkioppimisen validoimisen.
 • tarkastelee työssäoppimisen malleja ja neuvoo EU-maiden viranomaisia työttömyyden ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen sekä työmarkkinoiden tasapainottamiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Cedefop tekee yhteistyötä seuraavien virastojen kanssa:

Hyötyjät

Cedefopin tavoitteena on

 • auttaa nuoria siirtymään koulutuksesta työmarkkinoille
 • auttaa koulunkäynnin keskeyttäneitä jatkamaan opiskelua
 • auttaa työttömiä ja alityöllistettyjä aikuisia palaamaan koulutukseen ja ottamaan uuden suunnan urallaan
 • tarjoaa EU:n laajuista neuvontaa ja neuvontahenkilöstöä
 • auttaa EU:n kansalaisia siirtymään maasta ja järjestelmästä toiseen ja hyödyntämään samalla aiempia tutkintojaan.
 • auttaa EU-maita uudistamaan oppisopimuskoulutustarjontaansa
 • auttaa EU-tason, kansallisen tason, ja alueellisen tason päättäjiä tekemään valistuneita päätöksiä ammattikoulutuksen tarjonnan suhteen.
Yhteystiedot

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus(Cedefop)

Yhteystiedot

Osoite

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

P.
+30 2310 490 111
F.
+30 2310 490 049
Back to top