Den Europæiske Union

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Oversigt

 • Rolle: Cedefop leverer data, som danner grundlag for EU's erhvervsuddannelsespolitikker
 • Fungerende direktør: Mara Brugia
 • Oprettet i: 1975
 • Antal ansatte: 98
 • Beliggenhed: Thessaloniki (Grækenland)
 • Website: Cedefop

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) hjælper med at udvikle og gennemføre EU's erhvervsuddannelsespolitikker. Det holder øje med tendenserne på arbejdsmarkedet og hjælper Europa-Kommissionen, EU-landene, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger med at tilpasse uddannelsestilbuddene til behovene på arbejdsmarkedet.

Hvad laver det?

Cedefop er den EU-organisation, der samler beslutningstagere, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, uddannelsessteder, lærere og undervisere samt studerende i alle aldre – alle interesserede parter i erhvervsuddannelse.

I krydsfeltet mellem uddannelsessystemer og arbejdsverdenen fungerer Cedefop som et forum, der giver organisationer med interessere i dets arbejde mulighed for at udveksle idéer og diskutere, hvordan man bedst forbedrer erhvervsuddannelserne i Europa. Det deler sin viden med politiske organisationer og arbejdsmarkedets parter i EU-landene for at hjælpe dem med at skabe lærings- og arbejdsmuligheder.

Struktur

Cedefop er et tredelt agentur. Dets bestyrelse består af repræsentanter for:

 • nationale myndigheder
 • arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger
 • Europa-Kommissionen.

Direktøren er ansvarlig for den overordnede ledelse af agenturets arbejde og ansatte.

Eksperter inden for arbejdsmarked og erhvervsuddannelse udfører det daglige arbejde. De støttes af administrative medarbejdere og kommunikationspersonale.

Hvordan arbejder det?

Agenturet:

 • undersøger, hvordan socioøkonomiske og demografiske tendenser påvirker beskæftigelsen, jobbenes karakter og efterspørgslen efter kvalifikationer
 • hjælper med at målrette udbuddet af erhvervsuddannelser mod behovene på arbejdsmarkedet ved at forudsige det kommende kvalifikationsbehov og advare beslutningstagerne om kvalifikationsmismatch
 • støtter brugen af EU-værktøjer såsom referencerammer for kvalifikationer, som gør det muligt at sammenligne og anerkende kvalifikationer fra forskellige uddannelsessystemer eller validere uformel læring
 • vurderer arbejdsbaserede læringsmodeller og giver politisk vejledning til EU-landene for at hjælpe med at mindske arbejdsløsheden, tidligt skolefrafald og andre ubalancer på arbejdsmarkedet.

Cedefop samarbejder med andre agenturer:

Hvem har gavn af det?

Cedefops arbejde:

 • hjælper unge mennesker med at bevæge sig fra uddannelsesverdenen ind i arbejdslivet
 • hjælper unge, der forlader skolen i utide, med at vende tilbage til en uddannelse
 • hjælper arbejdsløse eller underbeskæftigede voksne med at vende tilbage til uddannelsesverdenen og sætte ny kurs for deres karriere
 • giver vejledere og rådgivere et EU-perspektiv
 • hjælper EU-borgere med at flytte mellem lande og systemer og "tage deres kvalifikationer med"
 • hjælper EU-landene med at ændre deres udbud af lærepladser
 • hjælper europæiske, nationale og regionale beslutningstagere med at træffe informerede valg om udbuddet af erhvervsuddannelser.
Kontakt

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse(Cedefop)

Kontakt

Adresse

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tlf.
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top