Evropská unie

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Přehled

 • Úloha: Údaje z analýz střediska Cedefop se využívají při tvorbě politik zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu v EU
 • úřadující ředitelka: Mara Brugia
 • Rok zřízení: 1975
 • Počet zaměstnanců: 98
 • Sídlo: Soluň (Řecko)
 • Internetové stránky: Cedefop

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pomáhá koncipovat a provádět politiky EU zaměřené na odbornou přípravu. Monitoruje trendy na trhu práce a pomáhá Evropské komisi, členským státům, organizacím zaměstnavatelů a odborovým svazům upravovat vzdělávací programy podle potřeb na trhu práce.

Náplň činnosti

Cedefop je organizace EU, která sdružuje tvůrce politik, organizace zaměstnavatelů a odborové svazy, vzdělávací instituce, učitele, školitele a studenty všech věkových skupin – zkrátka všechny, co mají co do činění s odborným vzděláváním a přípravou.

Cedefop jako fórum působící na pomezí vzdělávacích systémů a pracovního procesu umožňuje zainteresovaným organizacím si předávat nápady a diskutovat o tom, jak v Evropě zlepšit odborné vzdělávání a odbornou přípravu. Poznatky, ke kterým dospěje, sdílí s politickými organizacemi a sociálními partnery v zemích EU a pomáhá jim využívat studijní a pracovní příležitosti.

Struktura

Cedefop je třístranná agentura. Její správní rada je složena ze zástupců:

 • ústředních orgánů členských států
 • organizací zaměstnavatelů a odborových svazů
 • Evropské komise.

Ředitel odpovídá za celkové řízení činností agentury a za její zaměstnance.

Každodenní úkoly plní odborníci na trh práce a oblast odborného vzdělávání a přípravy. Asistují jim administrativní pracovníci a pracovníci odpovědní za komunikaci.

Způsob fungování

Agentura:

 • zkoumá vliv socioekonomických a demografických trendů na zaměstnanost, charakteristiku pracovních míst a poptávku po dovednostech
 • pomáhá sladit poskytování odborné přípravy s potřebami trhu práce tím, že odhaduje, jakých dovedností bude v budoucnu zapotřebí, a upozorňuje tvůrce politik na oblasti, kde panuje nesoulad mezi dovednostmi nabízenými a požadovanými
 • podporuje využívání celounijních nástrojů, jako jsou rámce kvalifikací, které umožňují srovnávat a uznávat kvalifikace získané v různých vzdělávacích systémech nebo validovat informální učení
 • přezkoumává modely učení založené na vzdělávání na pracovišti a poskytuje politické poradenství vládám jednotlivých zemí EU, aby jim pomohla snížit nezaměstnanost, snížit počet nedostudovaných a překonat jiné problémy související s nerovnováhou na trhu práce.

Cedefop spolupracuje s těmito dalšími agenturami:

Pro koho znamená přínos

Práce Cedefopu:

 • pomáhá mladým lidem začít profesní dráhu po dokončení studia
 • pomáhá osobám předčasně opouštějícím vzdělávací systém znovu se zapojit do vzdělávání a odborné přípravy
 • pomáhá nezaměstnaným nebo nedostatečně zaměstnaným dospělým osobám získat nové dovednosti a rekvalifikovat se
 • zajišťuje poradenské pracovníky, kteří mají zkušenosti s trhem práce v celé EU
 • pomáhá občanům EU přesouvat se mezi jednotlivými zeměmi a systémy i se svými dovednostmi
 • pomáhá zemím EU reformovat jejich učňovské vzdělávání
 • pomáhá evropským, národním a regionálním tvůrcům politik se kvalifikovaně rozhodovat, pokud jde o oblast poskytování odborného vzdělávání a odborné přípravy.
Kontaktní údaje

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání(Cedefop)

Kontaktní údaje

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top