Europeiska Unionen

EU:s översättningscentrum (CdT)

EU:s översättningscentrum (CdT)

Översikt

Översättningscentrumet erbjuder översättningstjänster åt EU:s byråer och organ runtom i Europa och samarbetar med EU:s övriga översättningsavdelningar.

Verksamhet

Centrumet erbjuder språktjänster åt EU:s olika byråer och organ, bland annat

 • översättning
 • granskning
 • redigering
 • terminologi
 • undertextning.

Centrumet hjälper översättningsavdelningarna vid andra EU-institutioner och EU-organ när de har hög arbetsbelastning eller med särskilda projekt.

Dessutom samarbetar man inom den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning för att

 • effektivisera arbetsmetoder och verktyg
 • bidra till att EU:s olika översättningsavdelningar arbetar på samma sätt
 • sänka kostnaderna för översättning i EU
 • samarbeta om större projekt, t.ex. EU:s termdatabas Iate.

Slutligen bidrar centrumet till att genomföra EU:s strategi för flerspråkighet som ska öka människors språkkunskaper.

Arbetssätt

 • Centrumets över 60 kunder beställer jobben via ett särskilt webbverktyg.
 • Eftersom EU-byråerna arbetar inom så många olika områden får centrumet översätta vitt skilda specialiserade texter mellan flera EU-språk och andra språk.
 • Centrumet tar också hjälp av tusentals frilansöversättare och gör då en sista kvalitetskontroll innan översättningen levereras till kunden.
Kontaktuppgifter till: 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tfn: 
+352 421 71 11
Fax: 
+352 421 71 12 20