Európska únia

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Prehľad

Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské služby pre agentúry a orgány EÚ v celej Európe a spolupracuje s ďalšími prekladateľskými službami EÚ.

Úlohy

Poskytuje jazykové služby špecializovaným agentúram a orgánom EÚ. Ide najmä o:

 • preklad,
 • revízie,
 • redakčnú prácu,
 • terminologickú prácu,
 • titulkovanie.

Stredisko CdT takisto pomáha prekladateľským službám ostatných inštitúcií a orgánov EÚ pri práci na osobitných projektoch alebo v prípade preťaženia ich vlastných kapacít.

S ďalšími prekladateľskými službami EÚ spolupracuje v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby s cieľom:

 • vytvoriť efektívnejšie pracovné metódy a nástroje,
 • navzájom zosúladiť postupy jednotlivých prekladateľských služieb EÚ,
 • dosiahnuť celkové úspory v oblasti prekladu v EÚ,
 • spolupracovať na veľkých projektoch, ako je IATE, terminologická databáza EÚ.

CdT tiež pomáha pri vykonávaní strategického rámca EÚ pre viacjazyčnosť, ktorého cieľom je zlepšiť jazykové schopnosti európskych občanov.

Fungovanie

 • Klientmi CdT je viac ako 60 subjektov, ktoré posielajú svoje zákazky prostredníctvom osobitného online nástroja a ktorým sú poskytnuté služby účtované.
 • Vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktoré zastupujú agentúry EÚ, prekladateľské stredisko spracúva množstvo odborných textov v širokom spektre úradných jazykov EÚ aj jazykov iných krajín.
 • Stredisko využíva aj externé služby tisícov nezávislých prekladateľov, pričom kontrolu kvality ich práce vykonávajú jazykoví odborníci CdT pred tým, ako texty pošlú svojim klientom.
Kontaktné údaje

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie(CdT)

Kontaktné údaje

Adresa

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Back to top