Európska únia

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Prehľad

Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské služby pre agentúry a orgány EÚ v celej Európe a spolupracuje s ďalšími prekladateľskými službami EÚ.

Úlohy

Poskytuje jazykové služby špecializovaným agentúram a orgánom EÚ. Ide najmä o:

 • preklad,
 • revízie,
 • redakčnú prácu,
 • terminologickú prácu,
 • titulkovanie.

Stredisko CdT takisto pomáha prekladateľským službám ostatných inštitúcií a orgánov EÚ pri práci na osobitných projektoch alebo v prípade preťaženia ich vlastných kapacít.

S ďalšími prekladateľskými službami EÚ spolupracuje v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby s cieľom:

 • vytvoriť efektívnejšie pracovné metódy a nástroje,
 • navzájom zosúladiť postupy jednotlivých prekladateľských služieb EÚ,
 • dosiahnuť celkové úspory v oblasti prekladu v EÚ,
 • spolupracovať na veľkých projektoch, ako je IATE, terminologická databáza EÚ.

CdT tiež pomáha pri vykonávaní strategického rámca EÚ pre viacjazyčnosť, ktorého cieľom je zlepšiť jazykové schopnosti európskych občanov.

Fungovanie

 • Klientmi CdT je viac ako 60 subjektov, ktoré posielajú svoje zákazky prostredníctvom osobitného online nástroja a ktorým sú poskytnuté služby účtované.
 • Vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktoré zastupujú agentúry EÚ, prekladateľské stredisko spracúva množstvo odborných textov v širokom spektre úradných jazykov EÚ aj jazykov iných krajín.
 • Stredisko využíva aj externé služby tisícov nezávislých prekladateľov, pričom kontrolu kvality ich práce vykonávajú jazykoví odborníci CdT pred tým, ako texty pošlú svojim klientom.
Kontaktné údaje: 
Back to top