Unia Europejska

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Informacje ogólne

Centrum Tłumaczeń świadczy usługi tłumaczeniowe na zlecenie agencji i organów UE w całej Europie i współpracuje z innymi służbami tłumaczeniowymi UE.

Zakres działalności

Zapewnia wyspecjalizowanym agencjom i organom UE usługi językowe, a konkretnie w zakresie:

 • tłumaczeń pisemnych
 • weryfikacji tłumaczeń
 • edycji tekstu
 • terminologii
 • napisów do filmów wideo.

Centrum pomaga również działom tłumaczeniowym innych instytucji i organów UE, kiedy są szczególnie przeciążone oraz przy specjalnych projektach.

CdT współpracuje z innymi służbami tłumaczeniowymi UE na forum Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, aby:

 • zwiększać efektywność metod pracy i narzędzi
 • ujednolicać procedury stosowane przez różne unijne służby tłumaczeniowe
 • ograniczać koszty tłumaczeń pisemnych w instytucjach i organach UE
 • współpracować nad projektami na dużą skalę, takimi jak IATE – unijna baza terminologiczna.

CdT pomaga również we wdrażaniu unijnej strategii na rzecz wielojęzyczności, której celem jest propagowanie nauki języków obcych wśród obywateli.

Metody działania

 • CdT pracuje dla ponad 60 instytucji, które zamawiają tłumaczenia i inne usługi za pomocą specjalnego systemu online i płacą za wykonaną pracę.
 • Z uwagi na to, że unijne agencje zajmują się najróżniejszą tematyką, CdT obsługuje mnóstwo tekstów specjalistycznych napisanych w różnych językach (zarówno z UE, jak i spoza UE).
 • Centrum zleca też prace tysiącom tłumaczy zewnętrznych, których tłumaczenia są weryfikowane pod względem jakości przez wewnętrznych lingwistów, zanim trafią one do klienta.
Dane kontaktowe: 
Back to top