Europos Sąjunga

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

Apžvalga

Vertimo centras teikia vertimo raštu paslaugas ES agentūroms ir įstaigoms visoje Europoje ir bendradarbiauja su kitomis ES vertimo raštu tarnybomis.

Veikla

Jis teikia kalbines paslaugas ES specializuotosioms agentūroms ir įstaigoms, visų pirma:

 • vertimo raštu
 • tikrinimo
 • redagavimo
 • terminologinio darbo
 • vaizdo siužetų subtitravimo.

Centras taip pat padeda kitų ES institucijų ir įstaigų vertimo raštu tarnyboms, kai jos itin apkrautos darbu arba vykdo specialius projektus.

Jis taip pat bendradarbiauja su kitomis ES vertimo tarnybomis Tarpinstituciniame vertimo raštu ir žodžiu komitete, kad:

 • darbo metodai ir priemonės taptų veiksmingesni,
 • būtų suderintos tarpusavyje skirtingų ES vertimo raštu tarnybų procedūros,
 • būtų sutaupyta ES vertimui skiriamų lėšų,
 • būtų bendradarbiaujama vykdant didelio masto projektus, pavyzdžiui, ES terminijos duomenų bazės IATE projektą.

Galiausiai centras padeda įgyvendinti ES strateginę daugiakalbystės programą, kuria siekiama ugdyti piliečių kalbinius įgūdžius.

Veiklos būdai

 • Daugiau kaip 60 centro aptarnaujamų įstaigų teikia užsakymus naudodamosi specialia internetine sistema, o už suteiktas paslaugas gauna sąskaitas.
 • Kadangi ES agentūrų veiklos įvairovė labai didelė, centras verčia daugybę specializuotų dokumentų įvairiomis ES ir kitomis kalbomis.
 • Centras taip pat naudojasi tūkstančių laisvai samdomų vertėjų paslaugomis, kurių darbo kokybę, prieš atiduodami vertimus užsakovams, patikrina centro kalbų specialistai.
Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras(CdT)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Back to top