Europska unija

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Pregled

Prevoditeljski centar pruža usluge prevođenja agencijama i tijelima EU-a diljem Europe te surađuje s ostalim prevoditeljskim službama EU-a.

Djelokrug

Specijaliziranim agencijama i tijelima EU-a pruža jezične usluge, a posebno:

 • prijevod,
 • reviziju,
 • redakturu,
 • rad na terminologiji te
 • podnaslovljivanje videozapisa

Centar također pomaže prevoditeljskim službama drugih institucija i tijela EU-a kad su pod posebno velikim radnim opterećenjem te tijekom posebnih projekata.

Isto tako, surađuje s ostalim prevoditeljskim službama EU-a u okviru Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje kako bi:

 • radne metode i alate učinili učinkovitijima,
 • uskladili postupke različitih prevoditeljskih službi EU-a,
 • smanjili ukupne troškove prevođenja u EU-u te
 • surađivali na velikim projektima kao što je IATE, terminološka baza podataka EU-a.

Na kraju, Centar pomaže u provedbi strateškog okvira EU-a za višejezičnost, čiji je cilj poboljšati jezične vještine građana.

Način rada

 • Centar radi za više od 60 tijela, koja narudžbe šalju putem posebnog internetskog alata i kojima se ispostavlja račun za pružene usluge.
 • S obzirom na raznolikost područja u kojima rade agencije EU-a, u Centru se prevode brojni specijalizirani tekstovi kako na službenim jezicima EU-a, tako i na ostalim jezicima.
 • Centar dio posla dodjeljuje i tisućama prevoditelja vanjskih suradnika, a kvalitetu njihova rada provjeravaju lingvisti Centra prije nego se prijevodi dostave klijentima.
Kontaktni podaci: 

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije(CdT)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel: 
+352 421 71 11
Faks: 
+352 421 71 12 20