Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Σύντομη παρουσίαση

Το Μεταφραστικό Κέντρο παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και λοιπούς φορείς της ΕΕ ανά την Ευρώπη και συνεργάζεται με άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ.

Τι κάνει

Παρέχει στους ειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ γλωσσικές υπηρεσίες, και ειδικότερα υπηρεσίες:

 • μετάφρασης
 • αναθεώρησης
 • επιμέλειας κειμένων
 • ορολογίας
 • υποτιτλισμού.

Παράλληλα, το Κέντρο βοηθά τις μεταφραστικές υπηρεσίες άλλων οργάνων και φορέων της ΕΕ σε περιόδους υπερβολικού φόρτου εργασίας, ή όταν αυτές αναλαμβάνουν ειδικά έργα.

Συνεργάζεται επίσης με τα άλλα μεταφραστικά τμήματα της ΕΕ στο πλαίσιο της Διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας με σκοπό:

 • να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των εργαλείων εργασίας
 • να εναρμονιστούν οι διαδικασίες μεταξύ των διάφορων μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ
 • να επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση μεταφραστικών πόρων στην ΕΕ
 • να υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας έργα, όπως η ΙΑΤΕ, η βάση ορολογικών δεδομένων της ΕΕ.

Τέλος, το Κέντρο βοηθά στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την πολυγλωσσία το οποίο έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους πολίτες με γλωσσικές δεξιότητες.

Πώς λειτουργεί

 • Οι 60 και πλέον πελάτες του Κέντρου παραγγέλλουν τις εργασίες τους μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου και χρεώνονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Δεδομένης της ποικιλίας των τομέων που καλύπτουν οι οργανισμοί της ΕΕ, το Κέντρο ασχολείται με πληθώρα εξειδικευμένων κειμένων σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και εκτός ΕΕ.
 • Το Κέντρο αναθέτει επίσης σε χιλιάδες εξωτερικούς μεταφραστές μεταφραστική εργασία, η ποιότητα της οποίας ελέγχεται από τους γλωσσομαθείς υπαλλήλους του Κέντρου πριν παραδοθεί στον πελάτη.
Στοιχεία επικοινωνίας

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(CdT)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Τηλ
+352 421 71 11
Φαξ
+352 421 71 12 20
Back to top