Den Europæiske Union

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

Oversigt

Oversættelsescentret leverer oversættelsestjenester til EU's agenturer og organer i Europa og arbejder sammen med EU's øvrige oversættelsestjenester.

Hvad laver det?

CdT leverer sprogtjenester til EU's specialiserede agenturer og organer, især:

 • oversættelse
 • revision
 • redigering
 • terminologiarbejde
 • videoundertekster.

Centret hjælper også andre EU-institutioners og -organers oversættelsestjenester med særlige projekter, eller hvis deres arbejdsbyrde er særlig stor.

Desuden arbejder det sammen med EU's andre oversættelsestjenester i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning for at:

 • gøre arbejdsmetoderne og redskaberne mere effektive
 • gøre de forskellige EU-oversættelsestjenesters procedurer mere ensartede
 • skabe besparelser på de samlede oversættelser i EU
 • samarbejde om større projekter f.eks. EU's terminologidatabase, IATE.

Endelig hjælper centret med at gennemføre EU's strategiramme for flersprogethed, som skal gøre borgerne bedre til fremmedsprog.

Hvordan arbejder det?

 • Centret har over 60 klienter, som bestiller arbejde gennem et særligt onlineredskab, og derefter modtager en regning for tjenesteydelserne.
 • På grund af de mange forskellige emner, som EU's agenturer arbejder med, tager centret sig af en bred vifte af specialiserede tekster på et stort antal EU-sprog og ikke-EU-sprog.
 • Centret udliciterer også arbejde til tusindvis af freelance-oversættere, hvis arbejde kvalitetstjekkes af centrets sprogfolk, før det sendes videre til klienten.
Kontakt

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer(CdT)

Kontakt

Adresse

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tlf.
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Back to top