European Union website, the official EU website

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Přehled: 
 • Úloha: Vyhotovování překladů a poskytování souvisejících služeb agenturám a institucím EU; interinstitucionální spolupráce.
 • Ředitelka: Máire Killoran
 • Partneři: ostatní unijní a mezinárodní překladatelské služby v rámci Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu    English (en) français (fr) , každoročního mezinárodního setkání IAMLADP (o jazykových záležitostech, dokumentaci a publikacích) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu    English (en) a setkání JIAMCATT (o počítačem podporovaném překladu a terminologii) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu    English (en) .
 • Datum zřízení: 1994
 • Počet zaměstnanců : 200, včetně přibližně 100 překladatelů
 • Sídlo: Lucemburk (Lucembursko)
 • Internetové stránky: Překladatelské středisko (CdT)

Překladatelské středisko poskytuje služby agenturám a institucím EU v Evropě a spolupracuje s dalšími překladatelskými službami EU.

Náplň činnosti

Poskytuje překladatelské služby specializovaným agenturám a institucím EU. Jedná se zejména o tyto služby:

 • překlad
 • revize
 • editace
 • terminologická práce
 • titulkování.

Středisko také pomáhá překladatelským službám ostatních orgánů a institucí EU v období mimořádného pracovního zatížení a při realizaci zvláštních projektů.

Dále spolupracuje s ostatními překladatelskými službami EU v rámci Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu    English (en) français (fr) s cílem:

 • zvýšit účinnost pracovních metod a nástrojů
 • sladit postupy jednotlivých překladatelských služeb EU
 • zvýšit celkovou efektivnost prostředků vynaložených na překlady v EU
 • spolupracovat na velkých projektech, např. terminologické databázi EU IATE.

V neposlední řadě středisko přispívá k realizaci strategického rámce EU pro mnohojazyčnost, jehož cílem je zvýšit znalost cizích jazyků mezi evropskou populací.

Způsob fungování

 • Více než 60 zákazníků střediska z řad agentur a institucí zadává žádosti o překlady prostřednictvím speciálního online nástroje. Poskytnuté služby jsou jim následně vyúčtovány.
 • Vzhledem k velké rozmanitosti oborů, kterými se jednotlivé agentury EU zabývají, musí středisko zvládnout řadu specializovaných textů psaných nejen v jazycích EU.
 • Středisko také využívá služeb tisíců externích překladatelů. Kvalita těchto překladů je před odesláním zákazníkovi kontrolována překladateli střediska.
Kontaktní údaje: 

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie(CdT)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel: 
+352 421 71 11
Fax: 
+352 421 71 12 20