European Union website, the official EU website

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Преглед: 
 • Роля: преводи и свързани с тях услуги за агенции и органи на ЕС, междуинституционално сътрудничество
 • Директор: Мойра Килоран
 • Партньори: други преводачески служби на ЕС или международни преводачески служби — чрез Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи (ICTI) Избор на превод за предходната връзка    English (en) français (fr) , Международната годишна среща по въпросите на езиковите разпоредби, документацията и публикациите (IAMLADP) Избор на превод за предходната връзка    English (en) и Съвместната среща на агенциите по въпросите на компютърно подпомагания превод и терминологията (JIAMCATT) Избор на превод за предходната връзка    English (en) .
 • Основан: 1994 г.
 • Брой на служителите : 200, включително около 100 преводачи
 • Местоположение: Люксембург
 • Уебсайт: Център за преводи (CdT)

Центърът за преводи предоставя преводачески услуги на агенциите и органите на ЕС и работи заедно с другите преводачески служби на Съюза.

. С какво се занимава

Предоставя езикови услуги на специализираните агенции и органи на ЕС, и по-специално:

 • превод,
 • ревизия,
 • редакция,
 • терминологична работа,
 • видео субтитриране.

Центърът също така помага на преводаческите служби на другите институции и органи на ЕС, когато те са особено натоварени и при някои специални проекти.

Той работи с другите преводачески служби на ЕС в Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи Избор на превод за предходната връзка    English (en) français (fr) , за да:

 • се повиши ефективността на работните методи и инструменти;
 • се приведат процедурите на различните преводачески служби на ЕС в съответствие помежду си;
 • се реализират икономии от превода на равнище ЕС;
 • сътрудничи по мащабни проекти като IATE — терминологичната база данни на ЕС.

И накрая, центърът помага за изпълнението на стратегическата рамка на ЕС за многоезичието, чиято цел е създаване на езикови умения на гражданите.

Как функционира

 • Клиенти на центъра са над 60 органа на ЕС, които поръчват преводи чрез специален онлайн инструмент и получават фактури за предоставените услуги.
 • Поради разнообразието на областите, покривани от агенциите на ЕС, центърът се занимава с множество специализирани текстове на различни езици на ЕС и на страни извън Съюза.
 • Центърът за преводи също така възлага работа на хиляди преводачи на свободна практика, качеството на чиито преводи се проверява от лингвистите на центъра, преди да се изпратят на клиентите.
Координати за връзка: 

Център за преводи за органите на Европейския съюз(CdT)

Координати за връзка

Адрес: 

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Тел: 
+352 421 71 11
Факс: 
+352 421 71 12 20