Europeiska Unionen

Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)

Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)

Översikt

 • Uppgift: Ge administrativt och sakkunnigt stöd till organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
 • Direktör: László Ignéczi
 • Inrättad: 2010
 • Antal anställda: 27
 • Plats: Riga (Lettland)
 • Webbplats: Berec

Berec-byrån är ett EU-organ som ska ge administrativt och sakkunnigt stöd till Berec, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Verksamhet

Berec ser till att den relevanta EU-lagstiftningen tillämpas enhetligt, så att EU har en fungerande inre telekommarknad.  

Berec bistår EU-institutionerna med råd, både på begäran och på eget initiativ. Organet sköts av en tillsynsnämnd som består av cheferna (eller företrädarna) för EU-ländernas regleringsmyndigheter.

Organisation

Berec-byrån styrs av en förvaltningskommitté bestående av en ledamot per land och en företrädare för kommissionen.

Arbetssätt

Byrån ska

 • ge Berec administrativt och sakkunnigt stöd
 • samla in information och sprida bra lösningar bland de nationella regleringsmyndigheterna
 • bistå Berecs tillsynsnämnd
 • inrätta Berecs expertgrupper och ge dem stöd.

Målgrupper

De viktigaste målgrupperna är

 • europeiska, nationella och regionala telekominstitutioner
 • sektorns företag och branschorganisationer
 • konsumenter och konsumentorganisationer
 • konsultfirmor, forskare och tankesmedjor
 • universitet och högskolor.

 

Kontaktuppgifter till

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)

Kontaktuppgifter till

Adress

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tfn
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top