European Union website, the official EU website

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

Pregled: 
 • Naloga: zagotavlja storitve upravne in strokovne pomoči Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 • Direktor: László Ignéczi
 • Ustanovitev: 2010
 • Število zaposlenih: 27
 • Sedež: Riga (Latvija)
 • Spletišče: BEREC Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Urad BEREC je agencija EU, ki Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije zagotavlja storitve upravne in strokovne pomoči.

Naloge

BEREC skrbi za dosledno uporabo ustrezne zakonodaje EU in s tem za delovanje enotnega trga elektronskih komunikacij.  

Na zahtevo in na lastno pobudo daje nasvete evropskim institucijam. BEREC sestavlja tako imenovani odbor regulatorjev. V sestavi tega telesa so vodje (ali imenovani predstavniki na visoki ravni) nacionalnega regulatorja vsake države EU.

Struktura

Vodstveni organ Urada BEREC je upravni odbor, v katerem je 1 član iz vsake države članice in 1 član, ki zastopa Komisijo.

Delovanje

Urad BEREC:

 • zagotavlja storitve upravne in strokovne pomoči za BEREC
 • zbira informacije in izmenjuje dobre prakse med nacionalnimi regulatorji
 • pomaga pripravljati delo odbora regulatorjev BEREC
 • vzpostavlja strokovne delovne skupine BEREC in jim zagotavlja pomoč

Koristi

Dejavnosti BEREC so namenjene:

 • evropskim regionalnim in nacionalnim institucijam na področju elektronskih komunikacij
 • podjetjem in industrijskim združenjem v sektorju
 • potrošnikom in zvezam potrošnikov
 • svetovalnim službam, raziskovalcem, možganskim trustom
 • akademskim krogom

 

Kontaktni podatki: 

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije(BEREC)

Kontaktni podatki

Naslov: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel: 
+371 6611 7590