Evropska unija

Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)

Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)

Pregled

 • Naloga: zagotavlja storitve upravne in strokovne pomoči Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 • Direktor: László Ignéczi
 • Ustanovitev: 2010
 • Število zaposlenih: 27
 • Sedež: Riga (Latvija)
 • Spletišče: BEREC

Urad BEREC je agencija EU, ki Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije zagotavlja storitve upravne in strokovne pomoči.

Naloge

BEREC skrbi za dosledno uporabo ustrezne zakonodaje EU in s tem za delovanje enotnega trga elektronskih komunikacij.  

Na zahtevo in na lastno pobudo daje nasvete evropskim institucijam. BEREC sestavlja tako imenovani odbor regulatorjev. V sestavi tega telesa so vodje (ali imenovani predstavniki na visoki ravni) nacionalnega regulatorja vsake države EU.

Struktura

Vodstveni organ Urada BEREC je upravni odbor, v katerem je 1 član iz vsake države članice in 1 član, ki zastopa Komisijo.

Delovanje

Urad BEREC:

 • zagotavlja storitve upravne in strokovne pomoči za BEREC
 • zbira informacije in izmenjuje dobre prakse med nacionalnimi regulatorji
 • pomaga pripravljati delo odbora regulatorjev BEREC
 • vzpostavlja strokovne delovne skupine BEREC in jim zagotavlja pomoč

Koristi

Dejavnosti BEREC so namenjene:

 • evropskim regionalnim in nacionalnim institucijam na področju elektronskih komunikacij
 • podjetjem in industrijskim združenjem v sektorju
 • potrošnikom in zvezam potrošnikov
 • svetovalnim službam, raziskovalcem, možganskim trustom
 • akademskim krogom

 

Kontaktni podatki

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

Kontaktni podatki

Naslov

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top