Európska únia

Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

Prehľad

 • Úloha: poskytovať odbornú a administratívnu podporu pre Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 • Riaditeľ: László Ignéczi
 • Rok vzniku: 2010
 • Počet zamestnancov: 27
 • Sídlo: Riga (Lotyšsko)
 • Webové sídlo: BEREC

Úrad BEREC je agentúra EÚ, ktorá poskytuje odbornú a administratívnu podporu pre BEREC – Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie.

Úlohy

Cieľom tohto orgánu je zabezpečiť konzistentnosť pri uplatňovaní európskej legislatívy tak, aby v EÚ fungoval jednotný trh s elektronickými komunikáciami.  

Európskym inštitúciám poskytuje poradenstvo na požiadanie z vlastnej iniciatívy. BEREC tvorí rada regulačných orgánov. Je to orgán zložený z vedúcich zástupcov (alebo nominovaných vysokých predstaviteľov) národných regulačných orgánov z každej krajiny EÚ.

Štruktúra

Najvyšším orgánom úradu BEREC je riadiaci výbor zložený z 1 člena za každú krajinu a 1 člena zastupujúceho Komisiu.

Fungovanie

Úrad BEREC:

 • poskytuje odborné a administratívne podporné služby orgánu BEREC,
 • zhromažďuje informácie a vymieňa si osvedčené postupy s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi,
 • pomáha pripraviť prácu rady regulátorov orgánu BEREC,
 • zriaďuje odborné pracovné skupiny orgánu BEREC a podporuje ich.

Kto má z činnosti osoh

Cieľová skupina orgánu BEREC:

 • európske, regionálne a vnútroštátne inštitúcie v oblasti elektronických komunikácií,
 • spoločnosti a priemyselné združenia v tomto odvetví,
 • spotrebitelia a združenia spotrebiteľov,
 • poradenské spoločnosti, výskumní pracovníci a think-tanky,
 • akademická obec.

 

Kontaktné údaje

Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)

Kontaktné údaje

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top