Uniunea Europeană

Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)

Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)

Prezentare generală

 • Rol: Oferă sprijin profesional și administrativ Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
 • Director: László Ignéczi
 • Înființare: 2010
 • Angajați: 27
 • Sediu: Riga (Letonia)
 • Site: BEREC

Oficiul OAREC este o agenție a UE care oferă sprijin profesional și administrativ Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC).

Ce face

OAREC își propune să se asigure că legislația UE în domeniu se aplică în mod uniform, astfel încât Uniunea să dispună de o piață unică funcțională a comunicațiilor electronice.  

De asemenea, oferă consiliere instituțiilor europene, la cererea acestora sau din proprie inițiativă. OAREC este format din Consiliul autorităților de reglementare. Acesta este un organism alcătuit din șefii sau din reprezentanții la nivel înalt nominalizați ai fiecărei autorități naționale de reglementare din UE.

Structură

Organismul administrativ al Oficiului OAREC este Comitetul de gestionare, alcătuit din câte un membru din fiecare țară și un reprezentant al Comisiei.

Cum funcționează

Oficiul OAREC:

 • oferă OAREC sprijin administrativ și profesional
 • colectează informații și difuzează bune practici în rândul autorităților naționale de reglementare
 • contribuie la pregătirea lucrărilor Consiliului autorităților de reglementare al OAREC
 • instituie grupurile de experți ale OAREC și le sprijină.

Beneficiari

OAREC se adresează în special:

 • instituțiilor europene, regionale și naționale din domeniul comunicațiilor electronice
 • întreprinderilor și asociațiilor profesionale din acest sector
 • consumatorilor și asociațiilor de consumatori
 • societăților de consultanță, cercetătorilor, grupurilor de reflecție
 • mediului academic.

 

Date de contact

Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)

Date de contact

Adresă

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top