Unia Europejska

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)

Informacje ogólne

 • Funkcja: wsparcie merytoryczne i administracyjne dla Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
 • Dyrektor: László Ignéczi
 • Rok utworzenia: 2010
 • Liczba pracowników: 27
 • Siedziba: Ryga (Łotwa)
 • Strona internetowa: BEREC

Urząd BEREC jest unijną agencją zapewniającą wsparcie administracyjne i merytoryczne Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

Zakres działalności

BEREC dba o to, by unijne przepisy były konsekwentnie stosowane, tak aby jednolity rynek łączności elektronicznej w UE sprawnie działał.  

Doradza instytucjom europejskim – na ich wniosek lub z własnej inicjatywy. W skład BEREC-u wchodzi tzw. rada organów regulacyjnych. Jest to organ złożony z szefów krajowych organów regulacyjnych z każdego kraju UE (lub nominowanych przedstawicieli wysokiego szczebla tych organów).

Struktura

Urzędem BEREC zarządza komitet, w skład którego wchodzi po jednym członku z każdego kraju i jeden członek reprezentujący Komisję.

Metody działania

Urząd BEREC:

 • zapewnia BEREC-owi wsparcie w zakresie administracji i wiedzy fachowej
 • gromadzi informacje i rozpowszechnia najlepsze praktyki wśród krajowych organów regulacyjnych
 • pomaga przygotowywać prace rady organów regulacyjnych BEREC-u
 • ustanawia grupy robocze ekspertów BEREC-u i udziela im wsparcia.

Korzyści

BEREC działa na rzecz:

 • instytucji europejskich, krajowych i regionalnych zajmujących się łącznością elektroniczną
 • firm i stowarzyszeń branżowych w sektorze łączności elektronicznej
 • konsumentów i stowarzyszeń konsumentów
 • firm konsultingowych, naukowców i ośrodków analitycznych
 • pracowników naukowych.

 

Dane kontaktowe: 

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)

Dane kontaktowe

Adres: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560