Europese Unie

Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC-bureau)

Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC-bureau)

In het kort

 • Rol: Begeleiding en ondersteuning van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)
 • Directeur: László Ignéczi
 • Opgericht: 2010
 • Medewerkers: 27
 • Locatie: Riga (Letland)
 • Website: BEREC

Het BEREC-bureau is een EU-agentschap dat begeleiding en ondersteuning verleent aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie.

Taken

BEREC ziet erop toe dat de EU-wetgeving op dit gebied goed wordt toegepast, zodat de EU een goed functionerende interne markt voor elektronische communicatie heeft.  

Het geeft op verzoek en op eigen initiatief advies aan Europese instellingen. Het BEREC bestaat uit een raad van regelgevers. Dit is het orgaan dat bestaat uit de hoofden (of speciale hoge vertegenwoordigers) van de nationale regelgevende instantie in elk EU-land.

Structuur

Het BEREC-bureau wordt geleid door een beheerscomité, samengesteld uit een lid per land en een vertegenwoordiger van de Commissie.

Werkwijze

Het BEREC-bureau:

 • verleent diensten voor begeleiding en ondersteuning van BEREC
 • verzamelt informatie en verspreidt goede praktijkvoorbeelden onder de nationale regelgevende instanties
 • bereidt de werkzaamheden van de raad van regelgevers van BEREC voor
 • richt BEREC-werkgroepen van deskundigen op en ondersteunt hen.

Wie is erbij gebaat

De doelgroepen van het BEREC zijn:

 • Europese, regionale en nationale instanties op het gebied van elektronische communicatie
 • bedrijven en brancheorganisaties in de sector
 • consumenten en consumentenverenigingen
 • adviesbureaus, onderzoekers, denktanks
 • academici

 

Contact: 

Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Bureau van Berec))

Contact

Adres: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560