Unjoni Ewrope

l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)

l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Jipprovdi appoġġ professjonali u amministrattiv lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 • Direttur: László Ignéczi
 • Stabbilit: fl-2010
 • Numru ta’ persunal: 27
 • Post: Riga (il-Latvja)
 • Sit web: BEREC

L-Uffiċċju BEREC huwa aġenzija tal-UE li tipprovdi appoġġ professjonali u amministrattiv lill-BEREC, il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Dak li tagħmel

Il-BEREC jara li l-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti hija applikata b'mod konsistenti, biex l-UE jkollha suq uniku tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li jiffunzjona.  

Jipprovdi pariri fuq talba u fuq inizjattiva tiegħu stess lill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-BEREC jikkonsisti f’dak li hu imsejjaħ il-Bord tar-Regolaturi. Dan huwa korp magħmul mill-kapijiet (jew rappreżentanti għolja nominati) ta' kull regolatur nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE.

Struttura

Il-korp governattiv tal-Uffiċċju BEREC huwa Kumitat tal-Ġestjoni, magħmul minn membri għal kull pajjiż u membru li jirrappreżenta lill-Kummissjoni.

Kif taħdem

L-Uffiċċju BEREC

 • jipprovdi appoġġ professjonali u amministrattiv lill-BEREC
 • jiġbor informazzjoni u jaqsam l-aħjar prattiki fost ir-regolaturi nazzjonali
 • jgħin fit-tħejjija tal-ħidma tal-Bord tar-Regolaturi tal-BEREC
 • jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma ta’ esperti BEREC u jappoġġjahom.

Min jibbenefika

L-udjenza fil-mira tal-BEREC hija:

 • L-istituzzjonijiet Ewropej, reġjonali u nazzjonali fil-qasam tal-komunikazzjonijiet elettroniċi
 • Il-kumpaniji u l-assoċjazzjonijiet industrijali f’dan is-settur
 • Il-konsumaturi u l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur
 • Il-konsulenzi, ir-riċerkaturi, il-gruppi ta' riflessjoni
 • L-akkademiċi

 

Dettalji ta' kuntatt

l-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ( l-Uffiċċju BEREC)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top