an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC)

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC)

Forbhreathnú

 • Ról: Tacaíocht riaracháin agus ghairme a thabhairt do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)
 • Stiúrthóir: László Ignéczi
 • Bliain a bhunaithe: 2010
 • Líon ball foirne: 27
 • Suíomh: Ríge (an Laitvia)
 • Suíomh gréasáin: BEREC

Is éard atá in Oifig BEREC gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh a thugann tacaíocht riaracháin agus ghairme do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach.

A ndéanann sé

Féachann BEREC leis go ndéantar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach, sa chaoi is go bhfeidhmeoidh margadh an Aontais Eorpaigh i gcomhair cumarsáid leictreonach go réidh.  

Cuireann BEREC comhairle ar na hInstitiúidí Eorpacha. Déanann sé sin ar iarratas agus as a stuaim féin. Bord Rialálaithe atá in BEREC; is éard atá sa Bhord sin na daoine uile (nó a n-ardionadaithe ainmnithe) atá ina gceann ar an rialálaí náisiúnta atá ag gach tír ar leith den Aontas Eorpach.

Struchtúr

Coiste bainistíochta atá sa chomhlacht rialaithe Oifig BEREC, coiste atá comhdhéanta de bhall amháin as gach tír agus ball amháin a dhéanann ionadaíocht ar an gCoimisiún.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Déanann Oifig BEREC an méid seo a leanas:

 • tacaíocht riaracháin agus ghairme a thabhairt do BEREC
 • faisnéis a bhailiú ó rialálaithe náisiúnta agus dea-chleachtais a chomhroinnt leo
 • cúnamh a thabhairt cuid oibre Bord Rialálaithe BEREC a ullmhú
 • sainghrúpaí oibre de chuid BEREC a bhunú agus tacú leis na sainghrúpaí sin.

Iad sin a bhaineann leas as

Is orthu seo atá cuid oibre BEREC dírithe:

 • institiúidí Eorpacha, réigiúnacha agus náisiúnta i réimse na teileachumarsáide leictreonaí
 • gnólachtaí agus comhlachais lucht gairme na hearnála
 • tomhaltóirí agus comhlachais tomhaltóirí
 • cuideachtaí sainchomhairleoireachta, taighdeoirí agus meithleacha machnaimh
 • acadóirí.

 

Sonraí teagmhála

Oifig Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (Oifig BEREC)

Sonraí teagmhála

Seoladh

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Teileafón
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top