Euroopan Unioni

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto

Perustiedot

 • Tehtävä: tarjota asiantuntija- ja hallintohenkilöstön tukipalveluja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle (BEREC)
 • Johtaja: László Ignéczi
 • Perustettu: 2010
 • Henkilöstömäärä: 27
 • Toimipaikka: Riika (Latvia)
 • Verkkosivusto: BEREC

BERECin virasto on EU:n virasto, joka antaa hallinnollista tukea ja asiantuntija-apua Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle (BEREC).

Tehtävät

BEREC pyrkii varmistamaan, että alan EU-lainsäädäntöä sovelletaan johdonmukaisesti, jotta EU:hun saataisiin toimivat sähköisen viestinnän sisämarkkinat.  

Se antaa EU:n toimielimille neuvoja sekä pyynnöstä että oma-aloitteisesti. BEREC koostuu sääntelyneuvostosta, jonka jäseninä ovat kunkin EU-maan kansallisen sääntelyviranomaisen johtajat (tai nimetyt korkean tason edustajat).

Rakenne

BERECin viraston hallinnosta vastaa johtokunta, jossa on yksi jäsen kustakin jäsenmaasta ja yksi komission edustaja.

Toiminta

BERECin virasto

 • tarjoaa BERECille asiantuntija- ja hallintopalveluja
 • kerää ja levittää kansallisten sääntelyviranomaisten parhaita käytänteitä
 • avustaa sääntelyneuvoston työn valmistelussa
 • perustaa BERECin asiantuntijaryhmiä ja tarjoaa niille hallinnollisia palveluja.

Hyötyjät

BERECin toiminta palvelee seuraavia toimijoita:

 • sähköisen viestinnän eurooppalaiset, alueelliset ja kansalliset toimielimet
 • alan yritykset ja toimialajärjestöt
 • kuluttajat ja kuluttajajärjestöt
 • konsultit, tutkimuslaitokset, ajatushautomot
 • korkeakoulut.

 

Yhteystiedot

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC-virasto)

Yhteystiedot

Osoite

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

P.
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top