Euroopa Liit

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)

Ülevaade

 • Ülesanded: pakub professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametile (BEREC)
 • Direktor: László Ignéczi
 • Asutatud: 2010
 • Töötajate arv: 27
 • Asukoht: Riia (Läti)
 • Veebisait: BEREC

BERECi büroo on ELi amet, mis pakub professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametile.

Tegevusvaldkonnad

BERECi jälgib, et asjakohaseid ELi õigusakte kohaldataks järjepidevalt, mis tagab toimiva ühtse telekommunikatsioonituru ELis.  

BEREC nõustab Euroopa institutsioone vastavalt nende soovile või omaalgatuslikult. BEREC koosneb reguleerivate asutuste nõukogust. See on organ, kuhu kuuluvad kõigi ELi liikmesriikide reguleerivate asutuste juhid (või määratud kõrgetasemelised esindajad).

Struktuur

BERECi büroo juhtorgan on juhtkomitee, kuhu kuulub üks liige igast riigist ja üks komisjoni esindav liige.

Töömeetodid

BERECi büroo:

 • pakub BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid;
 • kogub teavet ning jagab parimaid tavasid riiklike reguleerivate asutuste vahel;
 • aitab ette valmistada BERECi reguleerivate asutuste nõukogu tööd;
 • loob BERECi ekspertide töörühmi ja toetab neid.

Kasusaajad

BERECi sihtrühmad on:

 • Euroopa, piirkondlikud ja riiklikud institutsioonid elektroonilise side valdkonnas;
 • ettevõtjate ja tööstuse ühendused asjaomases sektoris;
 • tarbijad ja tarbijaühendused;
 • konsultatsioonifirmad, teadlased, mõttekojad;
 • akadeemilised ringkonnad.

 

Kontaktandmed: 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC Büroo)

Kontaktandmed

Aadress: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Keywords: 
Back to top