Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Παροχή επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 • Διευθυντής: László Ignéczi
 • Έτος ίδρυσης: 2010
 • Αριθμός προσωπικού: 27
 • Έδρα: Ρίγα (Λετονία)
 • Ιστότοπος: BEREC

Η υπηρεσία του BEREC είναι οργανισμός της ΕΕ που παρέχει επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Τι κάνει

Ο BEREC μεριμνά για τη συνεπή εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ούτως ώστε η ΕΕ να έχει μια λειτουργική ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Παρέχει συμβουλές, είτε εφόσον του ζητηθεί είτε με δική του πρωτοβουλία, στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο BEREC αποτελείται από το καλούμενο ρυθμιστικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους προϊσταμένους (ή τους ορισθέντες εκπροσώπους υψηλού επιπέδου) των ρυθμιστικών αρχών κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Δομή

Η υπηρεσία του BEREC διοικείται από μια επιτροπή διαχείρισης απαρτιζόμενη από 1 μέλος ανά χώρα και 1 μέλος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πώς λειτουργεί

Η υπηρεσία του BEREC:

 • παρέχει επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη στον BEREC
 • συλλέγει πληροφορίες και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
 • βοηθά στην προετοιμασία των εργασιών του ρυθμιστικού συμβουλίου του BEREC
 • συστήνει και υποστηρίζει τις ομάδες εργασίας των εμπειρογνωμόνων του BEREC.

Σε ποιους απευθύνεται

Αποδέκτες των υπηρεσιών του BEREC είναι:

 • Ευρωπαϊκά, περιφερειακά και εθνικά όργανα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις του τομέα
 • Καταναλωτές και ενώσεις καταναλωτών
 • Σύμβουλοι, ερευνητές, ομάδες προβληματισμού
 • Ακαδημαϊκοί

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Τηλ: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Keywords: 
Back to top