Europæiske Union

Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)

Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)

Oversigt

 • Rolle: Yder faglig og administrativ bistand til Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 • Direktør: László Ignéczi
 • Oprettet: 2010
 • Antal ansatte: 27
 • Placering: Riga, Letland
 • Website: BEREC

BEREC-kontoret er et EU-agentur, som yder faglig og administrativ bistand til BEREC, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation.

Hvad laver det?

BEREC arbejder på at sikre, at den relevante EU-lovgivning anvendes konsekvent, så EU kan have et velfungerende indre marked for elektronisk kommunikation.  

Det rådgiver de europæiske institutioner efter anmodning eller på eget initiativ. BEREC består af det såkaldte repræsentantskab. Det er et organ bestående af lederne (eller udpegede repræsentanter på højt niveau) for hvert EU-lands nationale tilsynsmyndighed.

Struktur

BEREC-kontoret forvaltes af en direktion bestående af et medlem pr. land og et medlem fra Kommissionen.

Hvordan arbejder det?

BEREC-kontoret:

 • yder faglig og administrativ støtte til BEREC
 • indsamler oplysninger og udveksler bedste praksis blandt de nationale tilsynsmyndigheder
 • hjælper med at forberede BEREC-repræsentantskabets arbejde
 • opretter og støtter BEREC-ekspertarbejdsgrupper.

Hvem har gavn af det?

Målgruppen for BEREC er:

 • europæiske, regionale og nationale institutioner inden for elektronisk kommunikation
 • virksomheder og erhvervssammenslutninger inden for sektoren
 • forbrugere og forbrugersammenslutninger
 • konsulentvirksomheder, forskere, tænketanke
 • den akademiske verden.

 

Kontakt: 

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)

Kontakt

Adresse: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tlf.: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Keywords: 
Back to top