Европейски съюз

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

Преглед

 • Роля: предоставяне на професионална и административна помощ за Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 • Директор: Ласло Игнеци
 • Създадена: 2010 г.
 • Брой служители: 27
 • Местоположение: Рига (Латвия)
 • Уебсайт: ОЕРЕС

Службата на ОЕРЕС е агенция на ЕС, която предоставя професионална и административна помощ на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.

С какво се занимава

ОЕРЕС има за цел последователното прилагане на съответното европейско законодателство, за да може ЕС да разполага с функциониращ единен пазар на електронни далекосъобщителни услуги.  

Тя предоставя съвети на европейските институции, при поискване и по своя собствена инициатива. ОЕРЕС се състои от така наречения Съвет на регулаторите. В състава на този орган влизат ръководителите на националните регулаторни органи във всяка страна от ЕС или определени от тях високопоставени представители.

Структура

Управителният орган на Службата на ОЕРЕС е управителен комитет, съставен от по 1 член от всяка страна от ЕС и 1 член, представляващ Комисията.

Как функционира

 • предоставя професионална и административна помощ на ОЕРЕС;
 • събира информация и разпространява добри практики сред националните регулатори;
 • допринася за подготовката на работата на Съвета на регулаторите на ОЕРЕС;
 • създава експертни работни групи на ОЕРЕС и ги подпомага в работата им.

Кой има полза от това

Целевата аудитория на ОЕРЕС са:

 • европейските, регионалните и националните институции в областта на електронните далекосъобщителни услуги;
 • предприятията и промишлените асоциации в сектора;
 • потребителите и асоциациите на потребители;
 • консултантските фирми, изследователите, мозъчните тръстове;
 • представителите на академичните среди.

 

Координати за връзка

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

Координати за връзка

Адрес

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Тел
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top