Europeiska Unionen

Gemensamma företaget BBI

Gemensamma företaget BBI

Översikt

 • Uppgift: Maximera den biobaserade ekonomins potential i Europa för att med hjälp av innovativ teknik omvandla biologiskt avfall till grönare produkter.
 • Direktör Philippe Mengal
 • Medlemmar och partner: Europeiska kommissionen och konsortiet för biobaserade industrier
 • Inrättad: 2014
 • Antal anställda: 22
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Gemensamma företaget BBI

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (gemensamma företaget BBI) är ett offentlig-privat partnerskap mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier. Företaget har en budget på 3,7 miljarder euro.

Verksamhet

Det gemensamma företaget BBI har ett program för forskningsfinansiering som ska

 • säkra och skydda investeringar
 • bana väg för övergången till en hållbar biobaserad ekonomi
 • främja användningen av förnybar energi med biologiskt ursprung.

Organisation

BBI:s programkontor är ett självständigt EU-organ som leds av en styrelse. Den verkställande direktören och programkontorets personal förvaltar forsknings- och innovationsprogrammet.

De ska bland annat

 • samordna BBI-aktörernas arbete (t.ex. styrelsen, gruppen för ländernas företrädare och den vetenskapliga kommittén)
 • sköta projekt och ansökningsomgångar.

Arbetssätt

Det gemensamma företaget BBI genomför den strategiska innovations- och forskningsagendan.

Det för samman viktiga aktörer från berörda industrier, t.ex. från näringslivet, akademiska institutioner, regionala innovationskluster och teknikkluster, för att få fram privata investeringar.

Via EU-programmet Horisont 2020 publicerar det gemensamma företaget BBI ansökningsomgångar inom bioteknik.

Målgrupper

Projekten som programmet finansierar ska ge

 • ytterligare 400 000 kvalificerade jobb till 2020
 • upp till 700 000 kvalificerade jobb till 2030.

80 procent av jobben ska finnas i eftersatta landsbygdsområden.

Kontaktuppgifter till

BBI Joint Undertaking

Kontaktuppgifter till

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top