Evropska unija

Skupno podjetje BBI

Skupno podjetje BBI

Pregled

 • Naloge: kar najbolj izkoristiti potencial biogospodarstva v Evropi – z inovativnimi tehnologijami pretvarjati biološke odpadke v zelene izdelke.
 • Direktor: Philippe MENGAL
 • Člani ali partnerji: Evropska komisija in Konzorcij industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase
 • Leto ustanovitve: 2014
 • Število zaposlenih: 22
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Skupno podjetje BBI

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) je javno-zasebno partnerstvo med EU in Konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase. Razpolaga s proračunom v višini 3,7 milijarde evrov.

Naloge

Skupno podjetje BBI si prizadeva s svojim programom financiranja raziskav, ki jih vodi industrija:

 • zavarovati in zaščititi naložbe
 • olajšati prehod na trajnostno biogospodarstvo
 • spodbuditi uporabo energije iz obnovljivih bioloških virov

Struktura

Programski urad Skupnega podjetja BBI je samostojni organ EU, ki ga vodi upravni odbor. Izvršni direktor in osebje programskega urada upravljajo program za raziskave in inovacije.

Njihovo delo:

 • usklajevanje dela deležnikov BBI (tudi upravnega odbora, skupine predstavnikov držav in znanstvenega odbora)
 • upravljanje in vodenje projektov in javnih zrazpisov

Delovanje

Skupno podjetje BBI izvaja strateški program za raziskave in inovacije.

Združuje ključne deležnike iz ustreznih industrijskih panog, tudi podjetja, akademske ustanove, regionalne inovacijske in tehnološke grozde, ter spodbuja zasebno vlaganje.

Razpise za zbiranje predlogov na področju biotehnologije objavlja v okviru programa Evropske komisije Obzorje 2020.

Koristi

S projekti, ki jih financira program Skupnega podjetja BBI, naj bi ustvarili:

 • še 400 000 delovnih mest za kvalificirane delavce do leta 2020
 • do 700 000 delovnih mest za kvalificirane delavce do leta 2030

80 % teh delovnih mest bo v manj razvitih podeželskih predelih

Kontaktni podatki

BBI Joint Undertaking

Kontaktni podatki

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top