Európska únia

Spoločný podnik BBI

Prehľad

 • Úloha: Maximalizácia potenciálu hospodárstva využívajúceho biologické materiály v Európe – s využitím inovačných technológií s cieľom premieňať biologický odpad na ekologickejšie produkty.
 • Riaditeľ: Philippe MENGAL
 • Členovia alebo partneri: Európska komisia a konzorcium pre odvetvia biopriemyslu
 • Rok zriadenia: 2014
 • Počet zamestnancov: 22
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webová stránka: Spoločný podnik BBI

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (spoločný podnik BBI) je verejno-súkromné partnerstvo v hodnote 3,7 miliardy EUR medzi EÚ a konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC).

Úlohy

Program spoločného podniku BBI na financovanie výskumu pod taktovkou priemyslu sa zameriava na:

 • zabezpečovanie a ochranu investícií,
 • hladký prechod k udržateľnému biohospodárstvu,
 • podporu využívania obnoviteľnej energie z biologických zdrojov.

Štruktúra

Programová kancelária spoločného podniku BBI je autonómnym orgánom EÚ, ktorý spravuje správna rada. Program výskumu a inovácie riadi výkonný riaditeľ a personál programovej kancelárie.

Ich úlohou je:

 • koordinovať činnosť zainteresovaných strán spolupracujúcich s podnikom BBI (vrátane správnej rady, skupiny zástupcov štátov a vedeckého výboru),
 • riadenie projektov a výziev na predkladanie návrhov.

Fungovanie

Spoločný podnik BBI vykonáva strategický program pre inovácie a výskum (SIRA).

Spája kľúčové zainteresované strany z relevantných odvetví vrátane podikov, akademických inštitúcií, regionálnych inovačných klastrov a technologických klastrov zameraných s cieľom stimulovať súkromné investície.

Prostredníctvom programu Európskej komisie Horizont 2020, spoločný podnik BBI uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov projektov v oblasti biotechnológie.

Kto má z činnosti osoh

Projekty financované z tohto programu by mali poviesť k tvorbe:

 • ďalších 400 000 kvalifikovaných pracovných miest do roku 2020,
 • 700 000 kvalifikovaných pracovných miest do roku 2030.

80 % týchto pracovných miest bude v menej rozvinutých vidieckych oblastiach.

Kontaktné údaje: 

BBI Joint Undertaking

Kontaktné údaje

Address: 

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Keywords: 
Back to top