Uniunea Europeană

Întreprinderea comună BBI

Întreprinderea comună BBI

Prezentare generală

 • Rol: să valorifice potențialul bioeconomiei în Europa, prin utilizarea unor tehnologii inovatoare menite să transforme deșeurile biologice în produse mai ecologice.
 • Director: Philippe MENGAL
 • Membri sau parteneri: Comisia Europeană și consorțiul BIC
 • Înființare: 2014
 • Număr de angajați: 22
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site: Întreprinderea comună BBI

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) este un parteneriat public-privat între UE și consorțiul Bioindustrie (BIC), în valoare de 3,7 miliarde EUR.

Ce face

Întreprinderea comună BBI, prin programul de finanțare a cercetării industriale, își propune:

 • să garanteze și să protejeze investițiile
 • să asigure tranziția către o economie durabilă, bazată pe bioproduse
 • să promoveze utilizarea energiei regenerabile din surse biologice.

Structură

Biroul pentru programe al BBI este un organism autonom al UE, gestionat de un consiliu de conducere. Directorul executiv și personalul biroului gestionează programul de cercetare și inovare.

Rolul lor include:

 • coordonarea activităților părților interesate din cadrul BBI (inclusiv consiliul de conducere, grupul de reprezentanți ai statelor și comitetul științific)
 • gestionarea proiectelor și a cererilor de propuneri.

Cum funcționează

Întreprinderea comună BBI pune în aplicare agenda strategică de inovare și cercetare (SIRA).

Reunește principalele părți interesate din sectoarele relevante, inclusiv întreprinderi, instituții academice, clustere regionale de inovare și tehnologie, pentru a genera investiții private.

Prin intermediul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene, întreprinderea comună BBI publică cereri de propuneri de proiecte în domeniul biotehnologiei.

Beneficiari

Proiectele finanțate de program ar trebui să genereze:

 • un număr suplimentar de 400 000 de locuri de muncă pentru persoane calificate până în 2020
 • până la 700 000 de locuri de muncă pentru persoane calificate până în 2030.

80 % din aceste locuri de muncă vor fi în zonele rurale subdezvoltate.

Date de contact

BBI Joint Undertaking

Date de contact

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top