Unia Europejska

Wspólne Przedsięwzięcie BBI

Wspólne Przedsięwzięcie BBI

Informacje ogólne

 • Cel: Jak najlepsze wykorzystanie potencjału gospodarki opartej na surowcach pochodzenia biologicznego w Europie – stosowanie innowacyjnych technologii do przetwarzania odpadów biologicznych w produkty ekologiczne.
 • Dyrektor: Philippe MENGAL
 • Członkowie lub partnerzy: Komisja Europejska i konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium)
 • Rok powstania 2014
 • Liczba pracowników: 22
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Wspólne Przedsięwzięcie BBI

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (Wspólne Przedsięwzięcie BBI) to partnerstwo publiczno-prywatne między UE a konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium – „BIC”), warte 3,7 mld euro.

Zakres działalności

Wspólne Przedsięwzięcie BBI to branżowy program finansowania badań naukowych, którego celem jest:

 • ochrona inwestycji
 • łagodne przejście na zrównoważoną gospodarkę opartą na biotechnologii
 • propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Struktura

Biuro programu BBI jest autonomicznym organem UE, na którego czele stoi zarząd. Programem badań naukowych i innowacji zarządzają dyrektor wykonawczy i biuro programu.

Ich zadania obejmują:

 • koordynowanie działań zainteresowanych stron (w tym zarządu, przedstawicieli poszczególnych krajów i komitetu naukowego)
 • zarządzanie projektami i zaproszeniami do składania wniosków.

Metody działania

Wspólne Przedsięwzięcie BBI realizuje strategiczny plan na rzecz innowacji i badań naukowych (SIRA).

Celem programu jest pobudzanie inwestycji prywatnych, a uczestniczą w nim najważniejsze podmioty z odpowiednich sektorów, w tym firmy, instytucje szkolnictwa wyższego, regionalne klastry innowacji oraz klastry techniczne.

W ramach realizowanego przez Komisję programu Horyzont 2020 Wspólne Przedsięwzięcie BBI publikuje zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie biotechnologii.

Korzyści

Finansowane z programu projekty powinny:

 • do 2020 r. doprowadzić do utworzenia dodatkowych 400 tys. miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji
 • do 2030 r. doprowadzić do utworzenia 700 tys. miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji.

80 proc. tych miejsc pracy powstanie na mniej rozwiniętych obszarach wiejskich.

Dane kontaktowe

BBI Joint Undertaking

Dane kontaktowe

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top