Europese Unie

Gemeenschappelijke onderneming BBI

Gemeenschappelijke onderneming BBI

In het kort

 • Rol: Optimalisering van het potentieel van de bio-economie in Europa, door met innovatieve technologie van biologisch afval groenere producten te maken.
 • Directeur: Philippe MENGAL
 • Leden / partners: Europese Commissie en Bio-based Industries Consortium (BIC)
 • Opgericht: 2014
 • Medewerkers: 22
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Gemeenschappelijke onderneming BBI

De Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde industrieën (BBI Joint Undertaking) is een publiek-privaat partnerschap van de EU en het Bio-Based Industries Consortium (BIC) met een budget van 3,7 miljard euro.

Taken

Het financieringsprogramma voor onderzoek, dat door de sector zelf geleid wordt, heeft tot doel:

 • investeringen te doen en te beschermen
 • de overgang naar een duurzame bio-economie te vergemakkelijken
 • het gebruik van uit biologische bronnen gewonnen hernieuwbare energie te promoten

Structuur

Het BBI-programmabureau is een autonoom EU-orgaan dat wordt beheerd door een raad van bestuur. De uitvoerend directeur en het personeel van het programmabureau beheren het onderzoeks- en innovatieprogramma.

Hun rol omvat:

 • coördinatie van het werk van de belanghebbenden uit de sector (inclusief de raad van bestuur, de landenvertegenwoordigingen en het wetenschappelijk comité)
 • beheer van projecten en oproepen tot het indienen van voorstellen

Werkwijze

De Gemeenschappelijke Onderneming BBI voert de strategische innovatie- en onderzoeksagenda (SIRA) uit.

Dit brengt de belangrijkste partijen uit de betrokken sectoren, bedrijven, universiteiten, regionale innovatieclusters en tech-clusters samen om particuliere investeringen los te krijgen.

Via het EU-programma Horizon 2020 nodigt de gemeenschappelijke onderneming iedereen uit om projectvoorstellen in te dienen op het gebied van biotechnologie.

Wie is erbij gebaat

De projecten die dankzij het programma worden gefinancierd, kunnen zorgen voor:

 • 400.000 extra banen voor geschoolde werknemers in 2020
 • tot 700.000 extra banen voor geschoolde werknemers in 2030

80% van deze banen komen erbij in plattelandsgebieden met een ontwikkelingsachterstand.

Contact

BBI Joint Undertaking

Contact

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top