Europos Sąjunga

BPS bendroji įmonė

Apžvalga

 • Vaidmuo: kuo geriau išnaudoti Europos bioekonomikos galimybes, naudojant novatoriškas technologijas perdirbti biologines atliekas į ekologiškesnius produktus.
 • Direktorius: Philippe MENGAL
 • Nariai arba partneriai: Europos Komisija ir Biologinės pramonės sektorių konsorciumas
 • Įsteigta: 2014 m.
 • Darbuotojų skaičius: 22
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainė: BPS bendroji įmonė

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS bendroji įmonė) – tai 3,7 mlrd. eurų vertės ES ir Biologinės pramonės sektorių konsorciumo (BPS konsorciumo) viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė.

Veikla

BPS bendrosios įmonės pramonės mokslinių tyrimų finansavimo programa siekiama:

 • gauti investicijų ir jas apsaugoti,
 • palengvinti perėjimą prie tvarios bioekonomikos,
 • skatinti naudoti iš biologinių šaltinių gaunamą atsinaujinančią energiją.

Struktūra

BPS programų biuras yra nepriklausoma ES įstaiga, kurią administruoja valdyba. Vykdomasis direktorius ir programų valdybos darbuotojai administruoja mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Jų užduotys:

 • koordinuoti BPS suinteresuotųjų subjektų darbą (įskaitant valdybos, valstybių atstovų grupės ir mokslinio komiteto darbą),
 • administruoti projektus ir kvietimus teikti paraiškas.

Veiklos būdai

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė įgyvendina strateginę inovacijų ir mokslinių tyrimų darbotvarkę.

Ji suburia atitinkamų pramonės sektorių pagrindinius suinteresuotuosius subjektus, be kita ko, įmones, akademines įstaigas, regionines inovacijų grupes, technologijų centrus, kad pritrauktų privačių investicijų.

Pagal Europos Komisijos programą Horizontas 2020 BPS bendroji įmonė skelbia kvietimus teikti biotechnologijų srities paraiškas.

Nauda

Įgyvendinant pagal šią programą finansuojamus projektus turėtų būti:

 • sukurta 400 000 papildomų kvalifikuotų darbo vietų iki 2020 m.,
 • sukurta iki 700 000 kvalifikuotų darbo vietų iki 2030 m.

80 % šių darbo vietų bus sukurta menkiau išsivysčiusiose kaimo vietovėse.

Kontaktiniai duomenys

BBI Joint Undertaking

Kontaktiniai duomenys

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top