Euroopan Unioni

BBI-yhteisyritys

BBI-yhteisyritys

Perustiedot

 • Tehtävä: Edistää biotalouden mahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä Euroopassa käyttämällä innovatiivisia teknologioita, joilla muun muassa biojätteestä tuotetaan ekologisesti kestäviä tuotteita
 • Toimitusjohtaja: Philippe Mengal
 • Jäsenet tai yhteistyökumppanit: Euroopan komissio ja biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä BIC
 • Perustettu: 2014
 • Henkilöstömäärä: 22
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: BBI-yhteisyritys

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys) on 3,7 miljardin euron julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jonka osakkaat ovat EU ja biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä (BIC).

Tehtävät

BBI-yhteisyrityksen toimialajohtoisen tutkimusrahoitusohjelman tavoitteena on

 • hankkia ja turvata investointeja
 • vauhdittaa siirtymistä kestävään biotalouteen
 • edistää biologisista lähteistä saatavan uusiutuvan energian käyttöä.

Rakenne

BBI-yhteisyrityksen ohjelmatoimisto on riippumaton EU-elin, jota johtaa hallintoneuvosto. Toimitusjohtaja ja ohjelmatoimiston henkilöstö hallinnoivat tutkimus- ja innovointiohjelmaa.

Niiden tehtäviin kuuluvat

 • yhteisyrityksen sidosryhmien (mukaan luettuna hallintoneuvoston, valtioiden edustajien ryhmän ja tieteellisen komitean) työn koordinointi
 • hankkeiden ja ehdotuspyyntöjen hallinnointi.

Toiminta

BBI-yhteisyrityksen työtä ohjaa strateginen innovointi- ja tutkimusasiakirja (SIRA).

Yhteisyrityksessä alan keskeiset sidosryhmät, mukaan luettuina alan teollisuus, akateemiset laitokset ja alueelliset innovointi- ja teknologiakeskittymät, pyrkivät edistämään yksityisiä investointeja.

BBI-yhteisyritys julkaisee Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman kautta biotekniikan alan hanke-ehdotuspyyntöjä.

Hyötyjät

Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla pyritään luomaan

 • 400 000 uutta työpaikkaa alalle vuoteen 2020 mennessä
 • 700 000 uutta työpaikkaa alalle vuoteen 2030 mennessä.

80 prosenttia näistä työpaikoista on määrä luoda taloudellisesti heikommin kehittyneille maaseutualueille.

Yhteystiedot

BBI Joint Undertaking

Yhteystiedot

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top