Euroopan Unioni

BBI-yhteisyritys

Perustiedot

 • Tehtävä: Edistää biotalouden mahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä Euroopassa käyttämällä innovatiivisia teknologioita, joilla muun muassa biojätteestä tuotetaan ekologisesti kestäviä tuotteita
 • Toimitusjohtaja: Philippe Mengal
 • Jäsenet tai yhteistyökumppanit: Euroopan komissio ja biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä BIC
 • Perustettu: 2014
 • Henkilöstömäärä: 22
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: BBI-yhteisyritys

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys) on 3,7 miljardin euron julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jonka osakkaat ovat EU ja biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä (BIC).

Tehtävät

BBI-yhteisyrityksen toimialajohtoisen tutkimusrahoitusohjelman tavoitteena on

 • hankkia ja turvata investointeja
 • vauhdittaa siirtymistä kestävään biotalouteen
 • edistää biologisista lähteistä saatavan uusiutuvan energian käyttöä.

Rakenne

BBI-yhteisyrityksen ohjelmatoimisto on riippumaton EU-elin, jota johtaa hallintoneuvosto. Toimitusjohtaja ja ohjelmatoimiston henkilöstö hallinnoivat tutkimus- ja innovointiohjelmaa.

Niiden tehtäviin kuuluvat

 • yhteisyrityksen sidosryhmien (mukaan luettuna hallintoneuvoston, valtioiden edustajien ryhmän ja tieteellisen komitean) työn koordinointi
 • hankkeiden ja ehdotuspyyntöjen hallinnointi.

Toiminta

BBI-yhteisyrityksen työtä ohjaa strateginen innovointi- ja tutkimusasiakirja (SIRA).

Yhteisyrityksessä alan keskeiset sidosryhmät, mukaan luettuina alan teollisuus, akateemiset laitokset ja alueelliset innovointi- ja teknologiakeskittymät, pyrkivät edistämään yksityisiä investointeja.

BBI-yhteisyritys julkaisee Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman kautta biotekniikan alan hanke-ehdotuspyyntöjä.

Hyötyjät

Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla pyritään luomaan

 • 400 000 uutta työpaikkaa alalle vuoteen 2020 mennessä
 • 700 000 uutta työpaikkaa alalle vuoteen 2030 mennessä.

80 prosenttia näistä työpaikoista on määrä luoda taloudellisesti heikommin kehittyneille maaseutualueille.

Yhteystiedot: 

BBI Joint Undertaking

Yhteystiedot

Address: 

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Keywords: 
Back to top