Euroopa Liit

BPT ühisettevõte

Ülevaade

 • Ülesanded: Bioressursipõhise majanduse potentsiaali maksimeerimine Euroopas – uuenduslikku tehnoloogiat kasutades muudetakse bioloogilised jäätmed keskkonnahoidlikemaks toodeteks.
 • Direktor: Philippe MENGAL
 • Liikmed või partnerid: Euroopa Komisjon ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium
 • Asutatud: 2014
 • Töötajad: 22
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: BPT ühisettevõte

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) on 3,7 miljardi euro suurune avaliku ja erasektori partnerlus, mille osalised on Euroopa Liit ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (BTK).

Tegevusvaldkonnad

BPT ühisettevõtte tööstuspõhise teadusuuringute rahastamise programmi eesmärk on:

 • hankida ja kaitsta investeeringuid;
 • hõlbustada üleminekut kestlikule bioressursipõhisele majandusele;
 • edendada bioloogilistest allikatest saadava taastuvenergia kasutamist.

Struktuur

BPT ühisettevõtte programmibüroo on sõltumatu ELi asutus, mida haldab juhatus. Tegevdirektor ja programmibüroo töötajad haldavad teadusuuringute ja innovatsiooni programmi.

Nende ülesanded hõlmavad järgmist:

 • BPT huvirühmade (sh juhatuse, riikide esindajate rühma ja teaduskomitee) töö koordineerimine;
 • projektide ja projektikonkursside haldamine.

Töömeetodid

BPT ühisettevõte rakendab innovatsiooni ja teadusuuringute strateegilist tegevuskava (SIRA).

Selle raames saavad kokku peamised huvirühmad asjaomastest tööstusharudest (sh ettevõtted, akadeemilised institutsioonid, piirkondlikud innovatsiooni- ja tehnoloogiaklastrid), et ergutada tegema erainvesteeringuid.

BPT ühisettevõte avaldab Euroopa Komisjoni programmi „Horisont 2020“ raames biotehnoloogia valdkonna konkursikutseid.

Kasusaajad

Programmi raames rahastatud projektid loovad:

 • aastaks 2020 400 000 kvalifikatsiooni nõudvat töökohta;
 • aastaks 2030 700 000 kvalifikatsiooni nõudvat töökohta;

80% neist töökohtadest on vähemarenenud maapiirkondades.

Kontaktandmed: 

BBI Joint Undertaking

Kontaktandmed

Address: 

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top