Evropská unie

Společný podnik BBI

Společný podnik BBI

Přehled

 • Funkce: Maximalizace potenciálu hospodářství založeného na biotechnologiích v Evropě – pomocí inovativních technologií, které promění biologický odpad na ekologičtější produkty.
 • Ředitel: Philippe MENGAL
 • Členové a partneři: Evropská komise a Konsorcium v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
 • Rok zřízení: 2014
 • Počet zaměstnanců: 22
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Společný podnik BBI

Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BBI) představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru v hodnotě 3,7 miliardy EUR, a to mezi EU a konsorciem v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BIC).

Náplň činnosti

Společný podnik BBI je program financování výzkumu ze strany průmyslu a má za cíl:

 • zajistit a ochránit investice
 • zajistit hladký přechod na udržitelné hospodářství založené na biotechnologiích
 • prosazovat využívání obnovitelné energie z biologických zdrojů.

Struktura

Programová kancelář společného podniku BBI je nezávislý subjekt EU řízený správní radou. Výzkumný a inovační program řídí výkonný ředitel spolu s pracovníky programové kanceláře.

Jejich úloha spočívá v:

 • koordinaci práce zúčastněných stran společného podniku BBI (včetně správní rady, skupiny zástupců států a vědeckého výboru)
 • řízení projektů a výzev k předkládání návrhů.

Způsob fungování

Společný podnik BBI provádí strategický program pro inovace a výzkum (SIRA).

Sdružuje hlavní zúčastněné strany z příslušných odvětví, včetně podnikatelského sektoru, akademických institucí, regionálních inovačních klastrů a technologických klastrů ve snaze získat soukromé investice.

Společný podnik BBI zveřejňuje výzvy k předkládání návrhů projektů v oblasti biotechnologie prostřednictvím programu Evropská komise s názvem Horizont 2020.

Pro koho znamená přínos

Projekty financované z tohoto programu by měly vytvořit:

 • do roku 2020 dalších 400 000 kvalifikovaných pracovních míst
 • do roku 2030 dalších 700 000 kvalifikovaných pracovních míst

80 % těchto pracovních míst by měla být koncentrována v málo rozvinutých venkovských oblastech.

Kontaktní údaje

BBI Joint Undertaking

Kontaktní údaje

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top