Europeiska Unionen

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)

Acer ska bidra till att EU-marknaden för gas och el fungerar som den ska. Byrån hjälper de nationella tillsynsmyndigheterna att utöva sin verksamhet på EU-nivå och samordnar vid behov deras arbete.

Det här gör Acer rent konkret:

  • Kompletterar och samordnar de nationella tillsynsmyndigheternas arbete.
  • Hjälper till att ta fram regler för europiska nät.
  • Fattar vid behov bindande beslut om villkoren för infrastruktur över gränserna i fråga om tillträde och driftssäkerhet.
  • Ger EU-institutionerna råd i frågor som gäller el och naturgas.
  • Övervakar och rapporterar om marknaderna för el och naturgas.
  • Övervakar grossistmarknaderna för energi för att upptäcka och avskräcka marknadsmissbruk, i nära samarbete med EU-ländernas tillsynsmyndigheter (uppdrag som byrån fick 2012 enligt EU:s förordning 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi).
Kontaktuppgifter till

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(ACER)

Kontaktuppgifter till

Adress

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tfn
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Back to top