European Union website, the official EU website

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

ACER contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene unice a gazului şi electricităţii. Agenţia sprijină autorităţile naţionale de reglementare în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european şi, dacă este cazul, coordonează activitatea acestora.

Mai exact, ACER:

  • completează şi coordonează acţiunile autorităţilor naţionale de reglementare
  • contribuie la elaborarea normelor privind reţelele europene
  • după caz, ia decizii individuale obligatorii privind termenii şi condiţiile de acces şi securitate operaţională aplicabile infrastructurii transfrontaliere
  • oferă consiliere instituţiilor europene pe teme privind energia electrică şi gazele naturale
  • monitorizează pieţele interne ale gazelor naturale şi energiei electrice şi elaborează rapoarte pe marginea constatărilor sale
  • monitorizează pieţele angro ale energiei pentru a detecta şi a preveni abuzurile de piaţă, în strânsă colaborare cu autorităţile naţionale de reglementare (această funcţie a fost preluată în 2012 în conformitate cu Regulamentul UE nr.1227/2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie).
Date de contact: 

Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei(ACER)

Date de contact

Adresă: 

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: 
+386 8 205 34 00
Fax: 
+386 8 205 34 13