Unia Europejska

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

ACER pomaga zagwarantować, by jednolity europejski rynek gazu i energii elektrycznej funkcjonował właściwie. Udziela wsparcia krajowym organom regulacyjnym w wykonywaniu ich funkcji regulacyjnych na poziomie europejskim i, w razie konieczności, koordynuje ich działania.

Główne zadania ACER:

  • wspomaganie krajowych organów regulacyjnych i koordynowanie ich pracy
  • pomoc w opracowywaniu unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania sieci
  • w stosownych przypadkach podejmowanie wiążących indywidualnych decyzji w sprawie zasad i warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz warunków jej bezpiecznej eksploatacji
  • udzielanie porad instytucjom europejskim na temat kwestii związanych z energią elektryczną i gazem ziemnym
  • monitorowanie wewnętrznych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedstawianie wyników tego monitorowania
  • monitorowanie hurtowych rynków energii w celu wykrywania nadużyć na rynku i zapobiegania im w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi (uprawnienia nadane w 2012 r. na mocy rozporządzenia UE 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).
Dane kontaktowe

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(ACER)

Dane kontaktowe

Adres

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Faks
+386 8 205 34 13
Back to top