Eiropas Savienība

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

ACER palīdz garantēt vienotā Eiropas gāzes un elektroenerģijas tirgus pareizu darbību. Šī aģentūra palīdz valsts regulatīvajām iestādēm veikt regulatīvās funcijas Eiropas līmenī un, ja vajadzīgs, koordinē šo iestāžu darbu.

Konkrētāk, ACER:

  • papildina un koordinē valsts regulatīvo iestāžu darbu;
  • palīdz formulēt Eiropas tīklu [lietošanas] noteikumus;
  • attiecīgā gadījumā pieņem saistošus individuālus lēmumus par pārrobežu infrastruktūras pieejamības nosacījumiem un ekspluatācijas drošību;
  • konsultē ES iestādes par jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģiju un dabasgāzi;
  • novēro iekšējos elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus un ziņo par konstatēto;
  • novēro energijas vairumtirdzniecības tirgu, lai konstatētu ļaunprātīgu tirgus izmantošanu un novērstu to, cieši sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādēm (šo funkciju aģentūra uzņēmās 2012. gadā atbilstīgi ES Regulai Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT).
Kontaktinformācija

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs(ACER)

Kontaktinformācija

Adrese

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Ta-lr
+386 8 205 34 00
Fakss
+386 8 205 34 13
Back to top