Europos Sąjunga

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

ACER rūpinasi, kad tinkamai veiktų bendroji Europos dujų ir elektros rinka. Ji Europos lygmeniu padeda nacionalinėms reguliavimo įstaigoms atlikti savo reguliavimo funkcijas ir, jei reikia, koordinuoja jų veiklą.

ACER:

  • papildo ir koordinuoja nacionalinių reguliavimo institucijų veiklą;
  • padeda rengti Europos tinklų taisykles;
  • prireikus priima įpareigojančius individualius sprendimus dėl tarpvalstybinės infrastruktūros naudojimo ir veiklos saugumo sąlygų;
  • konsultuoja Europos institucijas elektros ir gamtinių dujų klausimais;
  • prižiūri elektros ir gamtinių dujų vidaus rinkas ir informuoja apie išvadas;
  • glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo įstaigomis prižiūri, kad didmeninėse energijos rinkose nebūtų piktnaudžiaujama (šią funkciją ji prisiėmė 2012 m. pagal ES reglamentą 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT).
Kontaktiniai duomenys

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra(ACER)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Back to top