Európai Unió

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)

Az ACER elősegíti az egységes európai gáz- és villamosenergia-piac megfelelő működését. Az ügynökség feladata, hogy segítséget nyújtson a tagállami szabályozó hatóságoknak szabályozási feladataik európai szinten történő ellátásában és adott esetben munkájuk koordinálásában.

Az ACER:

  • kiegészíti és koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságok munkáját
  • részt vesz az európai hálózat szabályainak kidolgozásában
  • adott esetben kötelező érvényű egyedi határozatokat fogad el a határokon átnyúló infrastruktúrákhoz való hozzáférésre és üzemeltetésük biztonságára vonatkozó feltételekről
  • tanácsokkal látja el az európai intézményeket a villamosenergiával és a földgázzal kapcsolatos kérdésekben
  • nyomon követi a földgáz és villamosenergia belső piacának működését és jelentéseket készít megállapításairól
  • a piaci visszaélések feltárása és megakadályozása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságokkal karöltve nyomon követi a nagykereskedelmi energiapiacok működését (e feladatát a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU rendelet ruházta rá 2012-ben)
Elérhetőségi adatok

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége(ACER)

Elérhetőségi adatok

Cím

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Back to top