Europska unija

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

ACER pomaže u osiguravanju pravilnoga funkcioniranja europskoga tržišta plina i električne energije. Pruža podršku nacionalnim regulatornim tijelima u provedbi njihove regulatorne uloge na razini Europe te, prema potrebi, koordinira njihov rad.

Točnije, ACER:

  • nadopunjuje i koordinira rad nacionalnih regulatornih tijela
  • pomaže u oblikovanju pravila europske mreže
  • prema potrebi donosi obvezujuće pojedinačne odluke o uvjetima za pristup prekograničnoj infrastrukturi i za njezinu operativnu sigurnost
  • savjetuje europske institucije o pitanjima u vezi s električnom energijom i prirodnim plinom
  • prati unutarnje tržište električne energije i prirodnoga plina te izvješćuje o svojim saznanjima
  • u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima prati veleprodajno energetsko tržište radi otkrivanja i sprečavanja zlouporabe tržišta (tu je dužnost preuzeo 2012. u skladu s Uredbom EU-a br. 1227/2011 o integritetu i transparentnosti veleprodajnoga energetskog tržišta (REMIT).
Kontaktni podaci

Agencija za suradnju energetskih regulatora(ACER)

Kontaktni podaci

Adresa

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Faks
+386 8 205 34 13
Back to top