European Union website, the official EU website

An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER)

An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER)

Cabhraíonn ACER lena chinntiú go bhfeidhmeoidh an margadh aonair Eorpach i ngás is i leictreachas i gceart. Cabhraíonn sé le húdaráis náisiúnta rialála chun a bhfeidhm rialála ag leibhéal na hEorpa a chomhlíonadh, agus, nuair is gá, comhordaíonn sé a gcuid oibre.

So sonrach, déanann ACER:

  • obair na n-údarás náisiúnta rialála a chomhlánú is a chomhordú
  • cabhrú chun rialacha líonra Eorpacha a dhréachtadh
  • nuair is cuí sin, cinntí ceangailteacha indibhidiúla a ghlacadh ar théarmaí is ar choinníollacha do rochtain is do shlándáil oibríoch an bhonneagair thrasteorann
  • institiúidí Eorpacha a chomhairliú ar cheisteanna a bhaineann le leictreachas is le gás nádúrtha
  • faireachán ar na margaí inmheánacha i leictreachas is i ngás nádúrtha agus tuairisciú ar na torthaí
  • faireachán ar mhargaidh mhórdhíola fuinnimh chun mí-úsáid margaidh a bhrath is a dhíspreagach, i ndlúthchomhar leis na húdaráis náisiúnta rialála (ghlac sé an fheidhm sin ar láimh in 2012 faoi Rialachán AE 1227/2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mhórdhíola fuinnimh (REMIT).
Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh(ACER)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Teileafón: 
+386 8 205 34 00
Facs: 
+386 8 205 34 13