Euroopan Unioni

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

ACER auttaa varmistamaan, että EU:n kaasu- ja sähköalan sisämarkkinat toimivat tehokkaasti. Se avustaa kansallisia sääntelyviranomaisia sääntelytehtävän suorittamisessa EU-tasolla ja tarvittaessa koordinoi niiden työskentelyä.

ACERin tehtävänä on erityisesti

  • täydentää ja koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten työskentelyä
  • avustaa eurooppalaisia verkkoja koskevien sääntöjen valmistelussa
  • tehdä tarvittaessa sitovia yksittäisiä päätöksiä rajat ylittävän infrastruktuurin käyttöehdoista ja -turvallisuudesta
  • antaa asiantuntijalausuntoja EU:n toimielimille sähköön ja kaasuun liittyvissä asioissa
  • seurata sähkön ja kaasun sisämarkkinoita ja raportoida havainnoistaan
  • valvoa yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa energian tukkumarkkinoita niiden väärinkäytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi (virasto aloitti tämän tehtävän vuonna 2012 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (nk. REMIT-asetus) mukaisesti.
Yhteystiedot

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto(ACER)

Yhteystiedot

Osoite

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

P.
+386 8 205 34 00
F.
+386 8 205 34 13
Back to top