Euroopa Liit

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

ACER aitab tagada Euroopa ühtse gaasi- ja elektrituru nõuetekohast toimimist. Ta aitab liikmesriikide reguleerivatel asutustel täita oma ülesandeid Euroopa tasandil ning koordineerib vajadusel nende tööd.

ACER teeb konkreetselt järgmist:

  • täiendab ja koordineerib liikmesriikide reguleerivate asutuste tööd
  • aitab koostada Euroopa võrgustiku eeskirju
  • vajadusel teeb iseseisvaid siduvaid otsuseid, määrates tingimused juurdepääsuks piiriülesele infrastruktuurile ning sellise infrastruktuuri turvaliseks toimimiseks
  • annab nõu Euroopa institutsioonidele elektrienergiat ja maagaasi käsitlevates küsimustes
  • kontrollib elektri- ja maagaasi turge ELis ning esitab asjaomase aruande
  • kontrollib tihedas koostöös liikmesriikide reguleerivate asutustega energia hulgimüügiturge kuritarvituste kindlakstegemiseks (alates 2012. aastast vastavalt ELi määrusele 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta.
Kontaktandmed

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet(ACER)

Kontaktandmed

Aadress

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Faks
+386 8 205 34 13
Back to top