europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Dijital Öğrenim Belgesi nedir?

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri öğrenim başarısını tanımlar. Bu belgeler, yeterliliklerin yanı sıra etkinlikleri, değerlendirmeleri ve mesleki unvanları da tanımlayabilir.

 

Avrupa Komisyonu, yeterlilikler ve diğer öğrenim başarıları gibi öğrenim belgelerinin Avrupa genelinde etkin ve güvenli bir biçimde tanınabilmesini desteklemek amacıyla Europass Dijital Öğrenim Belgeleri Altyapısı’nı (EDÖBA) geliştiriyor.

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri Altyapısı’nın (EDÖBA) geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. EDÖBA, Europass Kararı’nın 4(6) maddesinde belirtildiği şekliyle, beceri ve yeterliliklere ilişkin bilgi içeren tüm dijital belge ve beyanların doğrulanması hizmetlerini destekleyecek.

Öğrenim belgesi, bir öğrenim deneyiminden sonra eğitim kurumu tarafından kişiye verilen ve kişinin eğitim deneyimiyle ilgili bilgiler içeren bir beyandır.

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri öğrenim başarısını tanımlar. Bu belgeler şunları tanımlayabilir:

Faydaları

Dijital formattaki öğrenim belgeleri dosyası, işverenlere ve diğer kurumlara belgelerin tanınması ve içeriğinin anlaşılması konusunda yardımcı olacak çok sayıda değerli bilgi içerebilir. Europass Dijitan Öğrenim Belgeleri’nin basılı sertifikalara kıyasla pek çok avantajı var: hem öğrencilerin ve mezunların hem de eğitim ve staj sağlayanlar ile işletmelerin idari yükünü azaltabilir. Europass Dijital Öğrenim Belgeleri, bu tip belgelerle ilgili sahteciliğin etkisini azaltabilir ve kağıtsız iş akışına geçişe katkı sağlayabilir.

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri anında doğrulamayı destekler; belgeyi alanlar, belgeyi veren kurumun kimliği veya yeterliliğin kalite güvencesi gibi bilgileri otomatik olarak doğrulayabilirler.

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri e-Mühür ile imzalanır; yani AB genelinde bu belgelerin geçerliliğine dair yasal karine var ve bu belgelerin aynı bilgileri içeren basılı belgelerle eşdeğer olduğu kabul edilir.

Geliştirme

Komisyon, EDÖBA bünyesinde yer alacak araçları, yazılımları ve hizmetleri geliştiriyor. Bu unsurların ulusal düzeyde denenmesi için 18 ülkenin katılımıyla dijital belgelere ilişkin bir pilot çalışma yürütülüyor. Proje ile ilgili bilgi ve güncellemeler proje boyunca burada yayımlanacak.

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri’ne ilişkin teknik bilgiler

Europass Dijital Öğrenim Belgeleri’ne ilişkin olarak öğrencilere yönelik bilgiler

    • etkinlikler (örn. alınan dersler)
    • değerlendirmeler (örn. projeler)
    • başarılar (örn. geliştirilen beceriler) 
    • mesleki unvanlar (örn. kişinin tıp doktoru olarak kaydı) ve
    • yeterlilikler.