europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Yaygın ve serbest öğrenimin doğrulanması

Avrupa Birliği, yaygın veya serbest öğrenim yoluyla edinilen becerilere görünürlük ve değer kazandırılmasını amaçlayan eylemleri destekler. Becerilerin doğrulanması, kişilerin kariyerlerinde ve öğrenimlerinin devamında becerilerinin tamamını kullanabilmelerini sağlar.

Yaygın ve serbest öğrenim nedir?

Kişiler, örgün eğitim ve staj yapılarının dışında farklı şekillerde ve ortamlarda öğrenmeye devam eder. Beceri gelişimi, günlük faaliyetlerin bir yan ürünü olarak, hatta öğrenmenin başlangıçta birincil hedef veya niyet olmadığı durumlarda dahi söz konusu olabilir.

  • Yaygın öğrenim normal olarak yapılandırılmış bir öğrenme biçimidir (örn. şirket içi eğitim)
  • Serbest öğrenim, çeşitli faaliyetlerin bir sonucu olarak kendiliğinden gerçekleşen öğrenmedir (örn. boş zamanlarda geliştirilen dijital beceriler)

 

Yaygın ve serbest öğrenimin doğrulanması nedir?

Yaygın ve serbest öğrenim yoluyla geliştirilen beceriler, kişiler için büyük bir avantaj sağlayabilir. Ancak bu beceriler nasıl görünür ve değerli kılınabilir?

Beceri doğrulama süreci, kişinin becerilerini tanımlamasını, belgelemesini, değerlendirmesini ve onaylamasını mümkün kılar. Böyle bir süreç sonunda kısmi veya tam yeterlilik alınabilir. Bu sayede kişinin işgücü piyasasında yeni fırsatlar bulma şansı ve yeni kariyer imkanları artar. Ayrıca kişinin öğrenimini ve stajını devam ettirebilmesi için daha iyi bir erişim imkanı sunulmuş olur ve stajın veya derslerin bir kısmından muafiyet sağlanabilir.

Becerilerin doğrulanması, sosyal kapsayıcılığı arttırır ve okuldan erken ayrılan, işsiz, düşük becerili kişilerin ve üçüncü ülke vatandaşlarının becerilerine görünürlük kazandırarak onları destekler.

Young woman holding a colour palette

Üye Devletler ve AB kurumlarının rolü nedir?

Doğrulamaya ilişkin 2012 tarihli Tavsiye Kararı, Üye Devletleri, 2018’e kadar doğrulamayla ilgili ulusal düzenlemeleri tamamlamaya davet eder. Bu düzenlemeler, bireylerin örgün eğitim ve staj dışında, işte, evde ya da gönüllü etkinlikler aracılığıyla edindikleri bilgi ve becerilerinin görünürlüğünü ve değerini arttırabilmelerini sağlamalı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (Cedefop), Üye Devletleri bu süreçte destekler.

A>vrupa Doğrulama İlkeleri, politika belirleyicilere ve paydaşlara doğrulamanın uygulanmasına ilişkin politikalar ve pratik uygulamalar konusunda tavsiyeler sunar. Avrupa Envanteri, olumlu uygulama örneklerini ve tematik analizleri kullanarak, doğrulamanın Avrupa genelinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde nasıl kullanılması gerektiğini gösterir. İlkeler ve Envanter, Avrupa’da doğrulamanın geliştirilmesi için çalışmalarını devam ettiren tüm paydaşlar arasındaki diyaloğu destekler.

Ülkeler, Tavsiye Kararı’na ilişkin olarak geliştirdikleri politikalar hakkında tek seferlik raporlarını Europass Danışma Grubu’na sunarlar. Raporlarda katedilen gelişmenin yanı sıra karşılaşılan zorluklara değinilir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Danışma Grubu, Konsey Tavsiye Kararı’nın uygulanmasını takip eder. Toplantıların tutanakları ve belgeleri Komisyon Uzman Grupları Sicili’nde mevcut.